Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Sävedalen

A&P Marknadsutveckling HB
Org.nr: 969628-4331
Konsultverksamhet och utbildning inom organisation-, marknadsföring-, ekonomi- samt informationsteknologiområdet samt export och import av produkter och tjänster inom ovanstående.
A.M. Eliasson AB
Org.nr: 556448-3377
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, marknadsundersökning, marknadsföring, försäljning i butik av livsmedel och därtillhörande utrustning, finansiering av fordon, dock ej sådan verksamhet som avses i ban ...
Agnvall Data Projekt AB
Org.nr: 556456-5793
Bolaget skall bedriva uppdragsorienterad verksamhet på industriföretag och databolag med inriktning mot projektledning, inom områdena datateknik, applikationsutveckling,affärsutveckling och marknadsföring, samt försäljni ...
Alenvret Consulting AB
Org.nr: 556962-1104
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, försäljning, utveckling, inköp, produktion, kvalitet och logistik och därmed förenlig verksamhet.
Alufront AB
Org.nr: 556236-0676
Bolaget skall bedriva marknadsföring, försäljning och montering av kompletta och eller monterade metallpartier med därtill hörande produkter och arbeten samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Anchor Point Pictures AB
Org.nr: 559015-3143
Aktiebolaget ska erbjuda tjänster och produkter inom film och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Applause Sweden AB
Org.nr: 556949-7331
Bolaget bedriver konsultverksamhet inom marknadsföring, försäljning, processutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom äga och förvalta fast och lös egendom.
Cacan Sverige AB
Org.nr: 556530-0513
Bolaget skall bedriva utveckling, konsultverksamhet och marknadsföring av dentalutrustning,förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
CDI Card AB
Org.nr: 556368-0916
Bolaget skall bedriva utveckling och marknadsföring av datoriserade kreditkortssystem, förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
CG Konsulttjänster AB
Org.nr: 556996-2573
Bolaget skall bedriva försäljning och marknadsföring av läkemedel och medicintekniska produkter och därmed förenlig verksamhet.
CH Management AB
Org.nr: 556766-1508
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom idrott och IT, främst management och projektledning, marknadsföring och försäljning av kemiskt tekniskt material, hälsokost, skönhetsprodukter, idrottsmaterial och sjukvårdsmate ...
Erlingmark Trading and Consulting AB
Org.nr: 556907-1060
Föremål för bolagets verksamhet är försäljning av hudvårds- och skönhetsprodukter samt konsultverksamhet inom marknadsföring, försäljning samt organisationsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
FrontPageMedia AB
Org.nr: 556971-5591
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom försäljning, främst vägledande media och marknadsföring samt rådgivande tjänster inom marknadsföring och därmed förenlig verksamhet. Handel med annonsrelaterade tjänster, även ...
Företagarföreningen Vallhamra Torg Ek. för.
Org.nr: 769603-2015
Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att bevaka marknadsföring och reklam för Vallhamra Torg som helhet samt framlägga förslag till marknadsföring och reklamkampanjer, svara f ...
Företagskompetens Sweden AB
Org.nr: 556259-3763
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultationer inom ekonomi, redovisning, administration, marknadsföring, design av industri- tillbehör, heminredning, kläder samt förmedling av företag, fastigheter och rörelseverksa ...
Förmedlingspartner Sverige AB
Org.nr: 556451-8925
Bolaget ska bedriva förmedling av företag, fastigheter och rörelseverksamhet, konsultationer inom ekonomi, teknik, marknadsföring, försäkringar och fastighetsskötsel och därmed förenlig verksamhet.
Göteborgs Nya Transportkonsult KB
Org.nr: 969716-8707
Bolagets verksamhet skall innefatta att bedriva personaluthyrning, utbildning, marknadsföring och konsulttjänster inom transporter samt därmed förenlig verksamhet.
Harbom Holding AB
Org.nr: 556734-2695
Bolaget ska bedriva marknadsföring, försäljning och montering av kompletta eller monterade metallpartier med därtill hörande pro- dukter och arbeten samt äga och förvalta fast egendom och värde- papper jämte därmed fören ...
Imsak AB
Org.nr: 556390-6147
Bolaget skall utföra konsulttjänster inom gynekologi, medicin, naturvetenskap, datateknik och undervisning, mark och fastighetsrättsliga områden. Produktutveckling inom sport, fritid och hushållssektorn, utbildning och k ...
Invisible Red Holding AB
Org.nr: 556846-9786
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultation och affärsutveckling inom media, marknadsföring, evenemang, tv- och filmproduktion, musik samt immaterialrättigheter, värdepapper därmed förenlig verksamhet.