Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Örnsköldsvik

Add Cream AB
Org.nr: 556808-5947
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultation inom digital marknadsföring, producera interaktiv media samt därmed liknande verksamhet inom webb och reklam.
Agnetha Alenius Incorporated AB
Org.nr: 556719-7875
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultationer, produktutveckling-, tillverkning- och försäljning av textil- och presentartiklar, reklamprodukter i textila material, kosmetika, brodyrer, arbets- och prof ...
Centrumlyftet i Örnsköldsvik AB
Org.nr: 556555-2758
Bolaget skall tillhandahålla tjänster avseende samordning, administration, marknadsföring, utveckling och därmed jämförlig verksamhet i Örnsköldsviks centrum.
EmPer Management AB
Org.nr: 556846-8119
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling, projektledning, marknadsföring, försäljning, kvalitetsutveckling, organisationsutveckling, verksamhetsutveckling, äga och förvalta värdepapper samt äga och för ...
Forsvik Rental AB
Org.nr: 556408-7004
Bolaget skall bedriva köp och försäljning av fast egendom, tillhandahålla konsulttjänster avseende materialhantering, försäljning och marknadsföring, handel med aktier och värdepapper samt idka annan därmed förenlig verk ...
HASU AB
Org.nr: 556607-5981
Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av tekniska produkter och processer inom skogsindustrin, jord och skogsbruk, hästskötsel inklusive uppfödning, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Höga Kusten Turism AB
Org.nr: 556797-4141
Bolaget ska bedriva marknadsföring och försäljning av destination Höga Kusten och därmed förenlig verksamhet.
Höga Kusten Turistföretagare EF
Org.nr: 769601-6935
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: * att bedriva aktiv och målmedveten marknadsföring av destination Höga Kusten som besöksområde, * att bedriva försäljning och uthyrning av v ...
INECO Ek. för.
Org.nr: 769600-4568
Föreningen skall främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att vara ett samlande organ för innovatörer, produktutvecklare och entreprenörer inom företrädesvis Örnsköldsviksregionen och Västernorrlands län. Målet är ...
Infostaden Nordic HB
Org.nr: 969730-5564
Konsultuppdrag inom IT, webbdesign, ekonomi och marknadsföring.
Integrated Drives Sweden AB
Org.nr: 556462-6181
Bolaget skall bedriva konstruktion, marknadsföring och försäljning av hydrauliska drivsystem samt därmed förenlig verksamhet.
Jecome Förvaltning AB
Org.nr: 556792-7438
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet rörande marknadsföring och produktionsteknik inom livsmedelsindustrin, försäljning och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
JM SALES AND MARKETING HB
Org.nr: 969695-0923
Bolaget skall bedriva import, marknadsföring och försäljning av hälsokost samt därmed förenlig verksamhet.
Lidfalk Konsulter AB
Org.nr: 556716-8116
Bolaget ska bedriva konsultationer inom byggnadsbranschen, äga och utveckla patent, innovativ verksamhet, tillverkning, marknadsföring och försäljning av byggnadsmaterial och handelsvaror. Konsultativt arbete inom arbets ...
Lokalt ägande i Övik AB
Org.nr: 556656-2830
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra företags- och strukturutredningar, rådgivning och marknadsföring, äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Lättelement AB
Org.nr: 556199-8401
Bolaget skall bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av byggnadsmaterial, att bedriva konsulterande verksamhet och utvecklingsarbete inriktat på byggnadsmaterial ävensom att idka därmed förenlig verksamhet.
M Brath AB
Org.nr: 556877-1496
Företaget ska bedriva verksamhet på Internet. Inriktningen kommer till stor del att vara affiliate-verksamhet och sökmotoroptimering. Företaget kommer också att förmedla mäklartjänster genom lead-generering samt marknads ...
Malux AB
Org.nr: 556157-0903
Bolaget skall bedriva import och export av artiklar inom områdena el, tele och data, tillhandahålla tjänster inom ekonomi, administration, försäljning och marknadsföring samt äga och förvalta fas tigheter, aktier och and ...
Moström Konsult AB
Org.nr: 556847-2228
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom elteknik, administration och marknadsföring. Försäljning och export av reservdelar inom teknikområden samt köp, försäljning och förvaltning av konst, fastigheter och värdep ...
Northern Standard AB
Org.nr: 559003-2057
Bolaget skall bedriva design, tillverkning, försäljning och marknadsföring av utrustning och konfektion med actionsport-, frilufts- och reseinriktning, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva konsultv ...