Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Onsala

AdSo Media AB
Org.nr: 556671-1528
Bolaget skall bedriva försäljning av tjänster inom marknadsföring och reklam på internationell och nationell basis med internet som främst mediakanal. Bolaget skall även bedriva handel med och förvalta fast och lös egend ...
Apéll Affärsutveckling Handelsbolag
Org.nr: 969643-6329
Marknadsundersökningar, försäljning av dataprodukter, konsultverksamhet inom marknadsföring och försäljning.
ARAS HB
Org.nr: 916821-9237
Värdepappers- och fastighetsförvaltning, konsult inom byggnadsbranschen och i marknadsföring. Detalj- och partihandel med plåt. Försäljning inom dental- och modebranschen.
Brümmer Group AB
Org.nr: 556985-2659
Bedriva konsult-, tränings- och coachingverksamhet inom idrott och ledarskap samt individ-, lag- och organisationsutveckling, handel med idrottsprodukter och tjänster, tävlingsidrott inom triathlon, simning, cykling, löp ...
Börjesson & Pihl AB
Org.nr: 556290-2626
Bolaget ska bedriva konsultation och utbildning inom kommunikation och marknadsföring inom och utom Sverige, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Capas AB
Org.nr: 556782-6739
Bolaget skall bedriva försäljning och marknadsföring av produkter inom marinamiljön av småbåtar, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Carin Hagman Consulting AB
Org.nr: 556843-2370
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva klinisk forskning samt hjälp vid genomförandet av kliniska prövningar på kliniker och vårdcentraler. Bedriva marknadsföring och försäljning inom medicinsk teknik, komplett ...
Diginet AB
Org.nr: 556466-2699
Bolaget skall driva gränsöverskridande handel med datateknisk utrustning. Produktion och marknadsföring samt konsultativ verksamhet rörande hem, hus, sport, fritids- och datateknisk utrustning. Köpa, äga och förvalta fas ...
DRVR Sweden AB
Org.nr: 556962-7002
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva reklam- verksamhet, marknadsföring, film- och PR-verksamhet samt affärskonsultation och därmed förenlig verksamhet.
Dudley Consulting AB
Org.nr: 559021-0455
Konsulttjänster inom marknadsföring och kommunikation.
Fml Sweden HB
Org.nr: 969742-7509
Företaget hyr ut elektronisk utrustning för att underlätta direkt marknadsföring. Reklamverksamhet förekommer med olika uppdrag.
Four Seasons AB
Org.nr: 556512-3980
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och marknadsföring, förvärva, förädla och förvalta tillgångar i form av fastigheter, aktier och övriga värdepapper, äga och licentiera varumärken och andra imateriella ...
Gaverby Invest AB
Org.nr: 559004-4664
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla konsulttjänster inom IT och marknadsföring samt idka handel med värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Gille Trading AB
Org.nr: 556855-9933
Bolaget skall bedriva import samt marknadsföring, försäljning, tillverkning av beslag för glasbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Gille Trading HB
Org.nr: 969677-0305
Import samt marknadsföring, försäljning, tillverkning av beslag för glasbranschen.
Grönvall Communication AB
Org.nr: 556714-2103
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultation inom reklam och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
HALLQVISTS FÖRSÄLJNINGS AB
Org.nr: 556452-4683
Bolaget skall bedriva verksamhet med försäljning, konsultationer samt marknadsföring inom transportutrustning,bedriva fastighetsförvaltning samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
In Natural Joy AB
Org.nr: 556982-5507
Bedriva försäljning och marknadsföring av delikatesser, hudvårdsprodukter samt därmed förenlig verksamhet
Intility Sverige AB
Org.nr: 556602-4286
Bolaget skall bedriva marknadsföring, försäljning, uthyrning samt driftsunderhåll och support av datautrustning och programvaror samt därmed förenlig verksamhet.
ISI Northern Europe Fredrik Nilsson AB
Org.nr: 556699-8562
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, affärsutveckling, import och försäljning, utbildning samt byggnation och energianalyser. Bolagets verksamhet innebär även att bedriv ...