Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Nacka

2GL Business solution HB
Org.nr: 969677-6567
Konsulttjänster inom marknadsföring, försäljning, reklam, organisation, bemanning, ekonomi, affärsutveckling samt mjukvaruanpassning.
360 Lotta Schlingmann Kommunikation AB
Org.nr: 556960-3771
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom kommunikation, försäljning och marknadsföring, främst inom TV-branschen, samt idka därmed förenlig verksamhet.
5S Innovation HB
Org.nr: 969736-5865
Försäljning, marknadsföring och konsultering inom vattenbesparing, energibesparingar och vattenrening. Montering och service av ovanstående produkter. Verksamhet, rådgivning föreläsningar, föredrag, workshops och liknan ...
60 knop AB
Org.nr: 556572-4654
Bolaget skall bedriva cateringverksamhet, konsulttjänster inom företag och marknadsföring, event, presentreklam och därmed för- enlig verksamhet.
A&C Creative Design AB
Org.nr: 556977-7864
Bolaget ska bedriva detaljhandel samt konsult- och representationsverksamhet inom mode, skönhetsprodukter, och marknadsföring. Bolaget ska även sälja varor av sitt eget märke och vara auktoriserad återförsäljare för samt ...
AB Exponytt
Org.nr: 556654-8508
Föremålet för bolagets verksamhet är penningtransporter, växling av valuta samt att utföra betalningar av likvider för kunder och marknadsföring för kunders räkning, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Abena Marknadsinformation AB
Org.nr: 556270-6787
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende marknadsföring, ekonomisk planering, försäljning av reklamartiklar samt äga och förvalta värdepapper, ädelmetaller ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
AEU Support AB
Org.nr: 556468-1327
Bolaget skall bedriva rådgivning inom marknadsföring, ekonomi, finansiering och coaching i självledarskapsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Affärssynergi JK AB
Org.nr: 556881-9758
Aktiebolaget ska bedriva konsultationer inom ekonomi, redovisning, affärsjuridik, skatt och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva konsultationer inom marknadsföring, hemside- och webbproduktion och underhå ...
All for show Stockholm HB
Org.nr: 969730-2413
Marknadsföring och profilering av företag.
ALTERNECO AB
Org.nr: 556634-8669
Bolaget skall bedriva management konsultverksamhet inom områdena för finansiell rådgivning och kapitalinvestering samt därmed förenlig verksamhet och bedriva marknadsföring, försäljning och rådgivnign till klienter inom ...
AMIWIC Invest and Operations AB
Org.nr: 556466-3820
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva holdingverksamhet, konsultverksamhet inom företrädesvis marknadsföring, affärsutveckling, organisation och strategisk planering. Bedriva marknadsundersökningar. Bedriva tolkverksa ...
AMIWIC Transport Management AB
Org.nr: 556775-9310
Bolaget ska bedriva verksamhet inom åkerinäring samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling, marknadsföring, företagsutveckling, verksamhetsutveckling, strategisk affärspl ...
Anders Hedgren Konsult AB
Org.nr: 556952-1544
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom försäljning, marknadsföring och teknikutveckling med inriktning mot bil- och byggindustri samt därmed förenlig verksamhet.
Anders Hedin AB
Org.nr: 556333-4589
Bolaget skall bedriva information, marknadsföring, reklam, musik- och bokproduktion, handel med aktier och andra värdepapper samt äga och förvalta aktier och andra värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Angela Ahola AB
Org.nr: 556848-6780
Aktiebolaget ska bedriva talarverksamhet, utbildning, undervisning, forskning, bokpublicering, bokförsäljning, byggverksamhet, renovering, marknadsföring, försäljning av hudvård och kläder.
AP Development AB
Org.nr: 559003-0663
Bolaget ska bedriva verksamhet inom reklam, PR, events och marknadsföring, förvaltning av fast och lös egendom samt handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Apukam AB
Org.nr: 556314-0879
Bolaget skall bedriva konsultrörelse inom marknadsföring, administration och ekonomi samt handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Atham AB
Org.nr: 556429-0830
Bolaget skall bedriva tillverkning av industriugnar samt marknadsföring av industriugnar, metaller, stugbåtar, sport- och fritidsartiklar, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet. Dessutom skall bolaget kunna äga o ...
Baggen Framtid AB
Org.nr: 556611-9110
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom ekonomi och marknadsföring, förvalta lös och fast egendom samt köpa och sälja värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom utveckla och driva webbrelaterade t ...