Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Mölndal

Aktiebolaget Kraftbolaget
Org.nr: 556460-5136
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, reklam samt dataäga, försälja möbler och inredningar, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva uthyrning och leasing av maskiner och inventarier inom byg ...
Alelion Batteries AB
Org.nr: 556710-7916
Bolaget skall bedriva utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning, distribution och service av batterisystem samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Algorytm Produktion AB
Org.nr: 559027-8957
Konsultation, utbildning och produktion avseende marknadsföring i digitala medier. Musikproduktion och musikunderhållning
Algorytm Produktion HB
Org.nr: 969774-9399
Konsultation, utbildning och produktion avseende marknadsföring i digitala medier. Musikproduktion och musikunderhållning
Aquacode AB
Org.nr: 556817-9476
Bolaget ska bedriva marknadsföring, försäljning, installation och service av vattenreningsprodukter. Bolaget ska även äga och förvalta fast och lös egendom, idka handel med värdepapper, ävensom bedriva annan därmed fören ...
AWING SWEDEN AB
Org.nr: 556835-5589
Bolaget ska importera produkter från Kina och distrubuera dessa i Sverige såsom brandsäkerhetsprodukter och hushållsprodukter, bedriva marknadsföring samt commercial och public relations och därmed förenlig verksamhet.
Bakanja Consulting AB
Org.nr: 556701-4708
Aktiebolaget ska bedriva konsulterande verksamhet inom teknik, handel och marknadsföring samt investera i värdepapper. Bedriva behandlingar, rådgivning och utbildning avseende muskel- och ryggproblem.
Bank & Butik Materiel i Göteborg AB
Org.nr: 556543-5038
Föremålet för bolagets verksamhet är att driva försäljning och marknadsföring av materiel och servicetjänster för bank- och kassaterminaler samt idka därmed förenlig verksamhet.
Brinkliden AB
Org.nr: 556781-6375
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom främst internet och marknadsföring. Utveckling och drift av egna webbplatser. Handel med värdepapper.
Brånemark Integration AB
Org.nr: 556606-1312
Bolaget ska bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av dentala implantat samt därmed förenlig verksamhet.
Canmer Data AB
Org.nr: 556426-8968
Bolaget skall bedriva marknadsföring av persondatorer och datorprogram samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Cantonova AB
Org.nr: 556727-8451
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom företagsorganisation och marknadsföring samt förvaltning av värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Capregio AB
Org.nr: 556927-1124
Aktiebolaget ska bedriva marknadsföring, försäljning jämte konsultationer inom fastigheter.
Cayman Media AB
Org.nr: 556878-1479
Föremålet för bolagets verksamhet är att erbjuda annonsering, optimeringstjänster och konsulttjänster inom marknadsföring, idka investeringsverksamhet och bedriva handel och förvaltning av värdepapper samt därmed förenli ...
Cellectricon AB
Org.nr: 556602-0896
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva forskning, utveckling och marknadsföring av produkter och metoder inom områdena kemi och medicin, för egen räkning bedriva handel med värdepapper och liknande rättigheter ...
CKA Konsult AB
Org.nr: 556718-4972
Bolaget ska bedriva marknadsföring och utveckling inom handel samt förädling av fisk och skaldjur.
Cleanol AB
Org.nr: 556909-4328
Bolaget skall bedriva försäljning och marknadsföring av förädlade naturprodukter och petrokemiska produkter samt därmed förenlig verksamhet.
Dentsply IH AB
Org.nr: 556051-8812
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av dentala, urologiska, kirurgiska och medicinska produkter och tjänster, samt därmed förenlig verksamhet.
Dentsply Sweden AB
Org.nr: 556568-7083
Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av dental- produkter och därmed förenlig verksamhet.
Dovrén Konsult AB
Org.nr: 556669-6257
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och försäljning av industriella produkter huvudsakligen inom telecomsektorn och bedriva båtcharter samt därmed förenlig verksamhet.