Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Kungälv

16-64 Import AB
Org.nr: 559001-8825
Bolaget ska bedriva design och produktion samt import, export, försäljning och marknadsföring av klockor, pennor, promotions- material, lädervaror och accessoarer, samt äga och förvalta fast och lös egendom samt aktier o ...
ActX Sweden AB
Org.nr: 556810-2163
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, management, marknadsföring, IT, fastighetsförvaltning, försäkring, information och forskning, bedriva handel med skalmodeller, leksaker, promotionartiklar och idrottsar ...
Albeka Group AB
Org.nr: 556951-7955
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt bedriva marknadsföring och konsult- verksamhet inom livsmedelsindustrin och därmed förenlig verksamhet.
B2Bil AB
Org.nr: 556592-4981
Bolaget ska utveckla och driva en marknadsplats på Internet för företag i fordonsbranschen samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska utveckla och driva Internetauktioner för och mellan företag i fordonsbranschen samt ...
Barents Naturgass Sweden AB
Org.nr: 559011-4277
Bolaget ska agera som agent för tredje part inom marknadsföring och försäljning av flytande naturgas samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Bernstone Fotografi AB
Org.nr: 556749-6392
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla företag effektiv, professionell, visuell kommunikation och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
C.B.C. Ytfinish AB
Org.nr: 556239-1044
Bolaget verksamhet skall bestå av - utveckling, konstruktion, tillverkning och marknadsföring av maskiner och anläggningar för blästring och kulpening. - försäljning av blästermedel och reservdelar jämte kringutrustning ...
Content Design AB
Org.nr: 556817-4329
Bolaget ska erbjuda produkter och konsulttjänster på såväl webb som i verklighet i följande former: Webbshop - unika, roliga, spännande och till viss del trendiga produkter inom främst inredning. Konsult 1 - tjänst på he ...
DAD Fastighets AB
Org.nr: 556691-8040
Bolaget ska bedriva administration, marknadsföring, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Dick Nyvall AB
Org.nr: 556830-5675
Företaget ska bedriva konsultverksamhet kring företags organisation, administration och marknadsföring samt förvaltning av fast egendom samt firmaflyg och förvaltning och uthyrning av flygplan, samt därmed förenlig verks ...
Disposan Marketing AB
Org.nr: 556519-3371
Bolaget skall bedriva handel och varuförmedling av pappersprodukter, råpapper, massa, engångsprodukter främst inom sjukvård, konssultverksamhet inom marknadsföring, handel och förvaltning av värdepapper och därmed förenl ...
Efk Nordic Telecom AB
Org.nr: 556411-0194
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsulttjänster inom ekonomisk rådgivning och marknadsföring, handel med värdepapper, förvaltning av fast och lös egendom ocoh därmed liknande verksamhet.
Eimon HB
Org.nr: 969736-5279
Marknadsföring och föräljning av kosttillskott samt därmed förenlig verksamhet.
Elfabagi Ek. för.
Org.nr: 769630-0156
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom verksamhet där medlemmarna begagnar sig av föreningens tjänster, koncept och produkter samt bedriva annan därmed sammanhängande och förenlig ...
Fastems AB
Org.nr: 556218-8309
Bolaget skall bedriva försäljning och marknadsföring inom företrädesvis verkstads- och kemiska industrin av verktygsmaskiner och anläggningar för fabriksautomation, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
GMC, Global Media Consult KB
Org.nr: 916843-6328
Konsultverksamhet och marknadsföring inom filmbranschen och försäljning av jakttillbehör till jaktbutik samt därmed förenlig verksamhet.
Holken Konsult KB
Org.nr: 969727-3200
Bedriva konsultverksamhet inom försäljning och marknadsföring, samt äga och förvalta fast och lös egendom.
House Lung AB
Org.nr: 556943-0621
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av ventilationslösningar med skydd för ohyra och främmande föremål samt därmed förenlig verksamhet.
Inforit AB
Org.nr: 556263-2231
Bolaget skall erbjuda servicetjänster inom informationshantering och marknadsföring.
Ingenjörsfirma Hebe AB
Org.nr: 556372-4458
Bolaget skall bedriva marknadsföring och utveckling av tillverkningsprocesser för framställning av lättbetongelement.