Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Köping

Campamera Sweden AB
Org.nr: 556592-8222
Aktiebolaget ska bedriva utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkter för campingboende nationellt och internationellt samt idka därmed förenlig verksamhet. Aktiebolaget ska även erbjuda tjänster ...
FOKE Group AB
Org.nr: 556867-4187
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultation inom inköp, marknadsföring, juridik och finans och därmed förenlig verksamhet.
IDÉSTRÖMMEN AB
Org.nr: 556419-1491
Bolaget skall bedriva marknadsföring av företag och dess produkter samt tillverkning av produkter för idrottsorganisationer och kulturella organisationer, samt arrangemang av resor och därmed förenlig konsultverksamhet o ...
Inter Trade SSN International AB
Org.nr: 556613-8946
Bolaget skall bedriva serivce mot företag gällande bokföring, marknadsföring, personal. Handel och uthyrning av bilar, båtar, husvagnar och husbilar. Handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Italy By Wine AB
Org.nr: 556860-0257
Aktiebolaget ska bedriva vinprovningar och resor till vingårdar i Italien och andra vinproducerande länder, arrangera företagsevent, bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och försäljning av IT-tjänster samt därme ...
Kennedies AB
Org.nr: 556736-4285
Bolaget ska bedriva agenturverksamhet och detaljhandel inom mode och inredning samt konsultverksamhet inom försäljning och marknadsföring ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Kennedies Sollentuna AB
Org.nr: 556941-9111
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva grossistverksamhet, agenturverksamhet och detaljhandel inom mode och inredning samt konsultverksamhet inom försäljning och marknadsföring, äga och förvalta fastigheter och ...
Kennedies Sverige AB
Org.nr: 556824-1185
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva grossistverksamhet, agenturverksamhet och detaljhandel inom mode och inredning samt konsultverksamhet inom försäljning och marknadsföring, äga och förvalta fastigheter och ...
Kennedies Västerås AB
Org.nr: 556824-5921
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva grossistverksamhet, agenturverksamhet och detaljhandel inom mode och inredning samt konsulttjänster inom försäljning och marknadsföring, äga och förvalta fastigheter och a ...
Koping Two Estate AB
Org.nr: 556538-7973
Bolaget skall bedriva koncernledning och koncernservice till verksamheter i gruppen. I området koncernservice finns funktionerna, ekonomi, marknadsföring samt produkt- och produktionsutveckling. Bolaget kan även delta i ...
Köpings Centrumförening EF
Org.nr: 769605-5818
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att fortlöpande genomföra profilskapande gemensam marknadsföring och utveckling av Köpings centrum som enhet.
MB Marketing HB
Org.nr: 969612-0717
Marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster inom friskvård, hudvård, rengöring och hälsokost samt handel och tjänster med verktygsmaskiner och tillbehör.
Myrmica AB
Org.nr: 556285-0437
Bolaget skall idka marknadsföring av bolagstjänster och produkter inom svensk verkstadsindustri samt förvaltningsstöd till egna bolag ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
NML International AB
Org.nr: 556869-8277
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter, handel med värdepapper, utöva marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
PN Partnergruppen AB
Org.nr: 556800-8394
Aktiebolagets verksamhet ska vara att: Konsultverksamhet inom marknadsföring och affärsutveckling, Försäljning och byggnation av nyproducerade hus, Försäljning av fritidsartiklar till i huvudsak konsument, Handel med vär ...
Regal Scandinavia AB
Org.nr: 556684-9104
Bolaget ska bedriva handel och utveckling av topprodukter inom området heminteriör, konst, design inom området heminredning, personlig utsmyckning, profilering samt annat i samband med exklusiva varumärken och kända pers ...
Sedvalls Affärsutveckling AB
Org.nr: 556673-5618
Föremålet för bolagets verksamhet är företagsekonomisk rådgivning och utbildning inom ekonomi och marknadsföring, kvalificerad byggnadsvård och konsultationer inom byggbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Svensk MiljöPartner AB
Org.nr: 556700-4196
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom miljöområdet samt handel med industriförnödenheter och kemiska produkter. Även erbjuda konsultation inom marknadsföring, organisation och management samt bedriva handel med och ...
Swedish Powertrain AB
Org.nr: 556804-8432
Bolaget ska bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av komponenter och delsystem för kommersiella fordons drivlina samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta aktier i svenska och utlä ...
ThisistheC Örebro AB
Org.nr: 556946-5528
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva grossistverksamhet, agenturverksamhet och detaljhandel inom mode och inredning samt konsultverksamhet inom försäljning och marknadsföring, äga och förvalta fastigheter och ...