Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Karlstad

Advicia AB
Org.nr: 556773-3703
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende företagsledning och marknadsföring, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AG Solutions AB
Org.nr: 556894-6833
Aktiebolaget ska bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av vetenskapligt baserade lösningar för olycksprevention. Bolaget ska även bedriva konsultverksamhet inom materialteknik där materials struktur kopplas ...
Aiolos Medical AB
Org.nr: 556322-3907
Bolaget skall bedriva konstruktion, utveckling och tillverk- ning, försäljning och konsultverksamhet beträffande medicinsk ut- rustning, medicinsk konsultation samt bedriva tillverkning, dist- ribution och marknadsföring ...
Alboca AB
Org.nr: 556766-9782
Bolagets verksamhet ska bedriva marknadsföring och försäljning av maskiner för skärande bearbetning, hopfogning, rengöring, metallhantering samt därtill hörande maskinförnödenheter och övrig utrustning för tillverknings- ...
Alve AB
Org.nr: 556905-2664
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva marknadsföring samt försäljning av hälso- och hudprodukter för egenvård, konsultverksamhet inom rekrytering, utbildning, ledarskap och coachning i samband med ledarskap samt ...
Anna Gerd Svenska Smycken AB
Org.nr: 556925-4211
Bolaget skall bedriva formgivning, tillverkning, marknadsföring och försäljning av guld, guldsmedsvaror, erbjuda olika tjänster och produkter inom samma branch samt annan därmed förenlig verksamhet.
Anne och Ulf Stockevik AB
Org.nr: 556866-5441
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende företags- utveckling och marknadsföring samt tävling med hästar samt därmed förenlig verksamhet och handel med värdepapper.
Aurena Laboratories AB
Org.nr: 556283-2559
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva utveckling, tillverkning och marknadsföring av läkemedelsprodukter och egenvårdsprodukter inom området kroppsvård och hygien samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
BAM54 Branding And Marketing AB
Org.nr: 556307-3419
Bolaget skall bedriva försäljning av varumärkesutvecklade tjänster och koncept avseende resultatinriktad marknadsföring, information och kommunikation genom olika media samt försäljning av digitala bilder och därmed före ...
Bengterik Säljkonsult i Karlstad AB
Org.nr: 556533-4579
Bolaget skall bedriva konsultuppdrag inom försäljning och marknadsföring samt handel och förvaltning av värdepapper och idka därmed förenlig verksamhet.
BIBA Konsult i Värmland AB
Org.nr: 556628-8030
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom försäljning, marknadsföring, spel samt därmed förenlig verksamhet.
BlåVision Stockholm AB
Org.nr: 556697-0611
Bolaget ska bedriva konsulting inom marknadsföring oavsett bransch samt design och formgivningsverksamhet främst inom media och musik och därmed förenlig verksamhet.
Brickfield AB
Org.nr: 556245-8306
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av medicinsk teknik, läkemedel och andra hälso- relaterade produkter och tjänster, förvalta fast egendom och värdepapper, äg ...
Bulldozer Reklambyrå AB
Org.nr: 556683-9832
Bolaget skall bedriva försäljning av tjänster inom områdena reklam, design, fotouppdrag, skribentuppdrag, utbildning i marknadsföring, försäljning av lös egendom inom områdena design, smycken, kläder, uthyrning av person ...
Calmark Sweden AB
Org.nr: 556696-0141
Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom medicinsk diagnostik liksom att bedriva marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster inom samma område samt därmed förenlig verksamhet.
Carlstad Service Group AB
Org.nr: 559004-6636
Lokalvård och hushållsnära tjänster. Byggservice, handel med parti- och detaljvaror inom städ och bygg, handel med värdepapper. Uthyrning av personal inom serviceyrken t.ex. städ, bygg, restaurang och butiker inom detalj ...
CC Konsult AB
Org.nr: 556916-8148
Bolaget ska bedriva konsultation inom marknadsföring och försäljning främst inom dagligvaruhandeln samt därmed förenlig verksamhet.
CDN i Värmland AB
Org.nr: 556853-4332
Bolaget skall bedriva försäljning, konsultation, projektering, installation och service av data, tele, nätverk och fibersystem, utföra markarbeten samt äga och förvalta fast och lös egendom, handel av värdepapper samt dä ...
CHARLOCK AB
Org.nr: 556457-2682
Bolaget skall driva verksamhet med travhästar såsom uppfödning, deltagande i travtävlingar samt konsultverksamhet inom administration och marknadsföring. Köp och försäljning samt förmedling av fastigheter, köp och försäl ...
Christer Höglund Digitalbild AB
Org.nr: 556501-6853
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med inriktning mot marknadsföring och varumärkesbyggande, fotografering, arkivförsäljning av digitala bilder, handel med värdepapper, och därmed förenlig verksamhet.