Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Karlskrona

AB Exponentia
Org.nr: 556719-3031
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom management, marknadsföring samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Admelius AB
Org.nr: 556921-7507
Konsultverksamhet inom IT, ledarskap, organisationsutveckling, marknadsföring och därmed förenlig verksamhet. Produktion inom marknadsföring. Förvaltning av värdepapper.
Anakasta AB
Org.nr: 556723-8448
Bolaget skall leverera tjänster inom affärs- och organisationsutveckling samt bedriva utveckling och marknadsföring av IT-baserade verksamhetssystem och därmed förenlig verksamhet.
Anocca AB
Org.nr: 556946-2384
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag bedriva forskning, utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning inom bioteknik samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Bartec AB
Org.nr: 556313-6794
Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av säkerhetsprodukter för kemisk industri och annan industri eller verksamhet med farliga miljöer, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Catus AB
Org.nr: 556447-1455
Bolaget skall bedriva utveckling och marknadsföring av tjänster och produkter baserade på nya teknologiska system med inriktning på management, utbildning, information och marknadsföring till företag, myndigheter och ins ...
Chrisco KB
Org.nr: 969700-1650
Utveckling och marknadsföring samt förmedlingsverksamhet av tjänster och produkter inom och utanför EU med fokus på livsmedelsbranschen.
Compuverde AB
Org.nr: 556590-1369
Bolaget skall bedriva användning, utveckling och marknadsföring av informationsteknologiska system inom marknadsföring, administration, produktion och distribution, samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Eventparlamentet AB
Org.nr: 556448-6909
Bolaget skall arbeta som konsult inom event marketing (marknadsföring genom evenemang).
GloLit Consulting HB
Org.nr: 969757-2130
Konsult och rådgivande inom telekommunikation, IT-stöd, testning av programvara och hantering av projekt för företag. Personalförvaltning, Turism och Marknadsföring.
Guldeken KB
Org.nr: 969620-9478
Planering och genomförande av guldeken, en tävling i marknadsföring som arrangeras i Blekinge.
HANJO AB
Org.nr: 556656-3994
Bolaget skall sälja managementtjänster samt konsulttjänster inom marknadsföring jämte systemutvecklingstjänster, försäljning av dataprodukter bestående av olika former av mjuk- och hårdvaror för IT, äga och förvalta värd ...
Hanjo Invest AB
Org.nr: 556842-1324
Bolaget ska bedriva försäljning av management- och konsult- tjänster inom marknadsföring, försäljning och systemutveckling. Äga och förvalta fast egendom samt äga och förvalta aktier och värdepapper i noterade och onoter ...
Hansson Ekonomitjänst i Blekinge AB
Org.nr: 556468-0725
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och marknadsföring'reklam samt idka därmed förenlig verksamhet.
Heldant Webb- och kommunikationsutveckling HB
Org.nr: 969771-2306
Kommunikation och marknadsföring i digitalt och tryckt format.
Henrysson & Henrysson AB
Org.nr: 556729-2080
Bolaget skall bedriva näringsidkande verkdsamhet, fest arrangör, catering, transport, fast food och marknadsföring'reklam samt därmed förenlig verksamhet.
Human Marketing Europe AB
Org.nr: 556683-1185
Bolagets verksamhet ska vara att skapa och utveckla affärs- relationer mellan företag och organisationer genom relations- marknadsföring, bolaget ska också representera företag och organisationer i affärsmässinga sammanh ...
Hörberg & Åkerlund AB
Org.nr: 556939-7135
Bolaget ska bedriva verksamhet inom digital marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet. Konsultverksamhet inom marknadsföring och webb. Film- och ljudproduktion.
Inovum Marketing HB
Org.nr: 969754-9682
Marknadsföring.
Joosi Webbyrå HB
Org.nr: 969777-3415
Vi erbjuder tjänster inom webbdesign och utveckling av webbplatser, samt försäljning av digitala böcker & kurser om marknadsföring på webben.