Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Järfälla

2XA Products AB
Org.nr: 556816-9030
Företaget arbetar med försäljning, rådgivning, konsultation, förmedling, utbildning, e-handel, produkthantering, produktutveckling, marknadsföring, PR, webb utveckling, utveckling av mjukvara och relaterade tjänster i en ...
Advera AB
Org.nr: 556647-0356
Bolaget skall bedriva uppdragsverksamhet inom affärsutveckling, marknadsföring, organisation, ledning och utbildning samt viss agentur och försäljningsverksamhet av industri- och konsumentrelaterade varor såsom datatillb ...
Ahrnstedt Communication AB
Org.nr: 556966-7941
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom internationell PR samt marknadsföring och därmed jämförlig verksamhet.
Allmér Trading HB
Org.nr: 969684-9109
Handel, import och export av elektroniska komponenter och småapparater till 'el-elektronik branschen, samt datatillbehör och mjukvaruprogram. Legotillverkning av mindre elektriska och elektroniska småapparater samt krets ...
Amledo & Co AB
Org.nr: 556776-6562
Bolagets verksamhet ska bedriva en rad kvalificerade tjänster inom marknadsföring, projektutveckling, EU-ansökningar och Human Resources.
Amtrain AB
Org.nr: 559020-7030
Föremålet för bolagets verksamhet är att driva friskvård, träning, projekt och produktions ledning inom marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.
Andromeda Marketing AB
Org.nr: 556991-2305
Bolaget ska primärt arbeta med konsultation inom områdena telemarketing, digital marknadsföring och försäljning samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Arvest Asset Management AB
Org.nr: 556556-3649
Bolaget skall bedriva handel med dagligvaror samt konsultativ verksamhet inom fastighetsförvaltning, marknadsföring, försäljning, administration, ekonomi, finans, juridik, organisation och strategi, äga och förvalta fast ...
Aspercel Gruppen HB
Org.nr: 969687-4131
Försäljare och marknadsföring representant för importer och export. Ny teknink och traditionell artikel, tex datateknik, mattor, smycken Mellan India och Scandinavien området Import och Export är: Datorprogramvara och te ...
Barkarby Holding AB
Org.nr: 556710-0093
Bolaget ska äga och förvalta aktier, utföra administrativa tjänster inom ekonomi, personal och marknadsföring, bedriva konsultverksamhet inom och utom koncernen i anslutning därtill samt därmed förenlig verksamhet.
Barkarby Kök & Design AB
Org.nr: 556917-7289
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara marknadsföring av köks- och badrumsprodukter samt snickerier och därmed förenlig verksamhet.
BL Events AB
Org.nr: 556979-8282
Företaget ska arrangera mässor och konferenser, bedriva konsultverksamhet inom försäljning och marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.
Boomer HB
Org.nr: 916628-8168
Konsultverksamhet inom försäljning, marknadsföring, ekonomi och redovisning samt travhästverksamhet. Försäljning av tjänster inom energi och ventilation.
Bote Invest AB
Org.nr: 556983-5928
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper, vidare skall bolaget genom förvärv, innehav och avyttring av aktier och andra värdepapper samt genom konsultverksamhet och partnerskap tillhandahålla dessa företag riskkapital, ...
CABELI TRADING & MARKETING HB
Org.nr: 916640-7933
MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER INOM DATA OCH KONTORSADMINISTRATION
CareerBOX HB
Org.nr: 969763-4963
Bolaget skall utveckla och designa nischade jobbsökarsidor och portaler på Internet. Bedriva försäljning av annonser, företrädesvis avseende platsannonser, rekrytering och marknadsföring. Bedriva databasverksamhet (on-li ...
Christer Pedersen Teknik AB
Org.nr: 556340-7195
Bolaget skall bedriva marknadsföringstjänster inom datateknik och datorer, marknadsföring och tillverkning av mekaniska produkter, äga och förvalta fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Conante AB
Org.nr: 559029-3543
Konsultverksamhet inom Marknadsföring och Försäljning. Investeringar.
CONDATO AB
Org.nr: 556702-0549
Bolaget ska bedriva verksamhet inom marknadskonsult, företagskonsult, marknadsföring, PR-reklam, IT, export- import samt därmed förenlig verksamhet.
Coredination AB
Org.nr: 556820-1445
Bolaget ska bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av datorbaserade informationssystem samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta aktier och andelar i andra bolag.