Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Huddinge

1337 Media AB
Org.nr: 556867-7701
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom mediautveckling, marknadsföring, och musikproduktion samt förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
2xLarsson Marknadskommunikation HB
Org.nr: 916605-6789
KONSULTVERKSAMHET INOM MARKNADSFÖRING OCH GRAFISK PRODUKTION
A. B. Magistral Service AB
Org.nr: 556540-5221
Bolaget skall bedriva verksamhet inom mjukvaruutveckling, hårdvaruutveckling, service och underhåll av hårdvara och mjukvara samt bedriva handel med företrädelsevis livsmedel, kemisk-tekniska produkter och övriga dagligv ...
A. Lemon Groove AB
Org.nr: 556508-4935
Bolaget skall bedriva producerande verksamhet, konsult-, musikförlags-, artist-, kompositörs-, text-, arrangörsverksamhet och handelsrörelse inom marknadsföring, PR, reklam, konst, bok, film, video, radio, TV, grammofon, ...
Adiuvent AB
Org.nr: 556949-4023
Bolaget ska bedriva styrelseuppdrag, konsultverksamhet inom försäljning, marknadsföring och personlig utveckling, värdepappershandel, handel med egna fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
ALANT Tour & Trading AB
Org.nr: 556501-3892
Bolaget skall bedriva turistverksamhet med inriktning på researrangemang och konsulttjänster inom turist-, afffärs-, konferens- och studieresor, vidare skall bolaget exportera och importera, kläder, kosmetiska produkter, ...
Alderin Services AB
Org.nr: 556879-0074
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inriktad på systemutveckling, systemintegration, systemarkitektur, systemförvaltning, projektledning, utbildning, marknadsföring, utredning, sälja tillhörande produkter och lösning ...
Alex & Friends AB
Org.nr: 556852-1222
Bolaget skall bedriva representation för arkitektverksamheter, husproduktion samt hotellverksamhet. Företaget kommer även bedriva verksamhet inom marknadsföring.
Alfa Rör AB
Org.nr: 556102-7961
Bolaget skall bedriva marknadsföring och utveckling av betongvaror jämte därmed förenlig verksamhet.
Alvarsson Formconsult AB
Org.nr: 556261-4668
Bolaget skall bedriva innovationsverksamhet och produktutveckling med konsultverksamhet, marknadsföring inom verkstads- och byggnadssektorn, handel med ädelmetaller samt därmed förenlig verksamhet.
Andaralo Group KB
Org.nr: 969771-1605
Bolaget ska bedriva byggnation av hus samt fastighetsservice, förvalta fast och lös egendom, städningsverksamhet, bemanning av in- och uthyrning av personal, reklam och marknadsföring, samt handel med import och export, ...
Andersson Wivian Företagsservice AB
Org.nr: 556298-3428
Bolaget skall bedriva redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning idka bud och transportservice, kontorsservice, marknadsföring, städservice, försäljning av kontorsmaterial, ävensom att äga och förvalta fast oc ...
Anna Åkerlund AB
Org.nr: 556949-4254
Bolaget ska bedriva rådgivning och projektledning inom kommunikation, marknadsföring, varumärkesutveckling, fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning samt inom utveckling av produkter och tjänster, bedriva verksamhe ...
ATB Hustech Scandinavia HB
Org.nr: 969603-9115
Bolaget skall bedriva utveckling och marknadsföring av turistanläggningar, marinor och campingplatser i Norden. Produktuteckling av stugor, hus, båtar och inredning för dessa anläggningar. Projektledning, projektering oc ...
Badstrand Invest AB
Org.nr: 556624-3027
Bolaget skall driva import, export, försäljning, service, utbildning, marknadsföring, distribution och finansiering av dataprodukter och datatjänster jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även erbjuda tjänster ...
Berako AB
Org.nr: 556535-8800
Bolaget skall utgöras av produktutveckling, marknadsföring, handel och konsultationer företrädesvis inom verkstadsindustrin och därmed förenlig verksamhet.
Berako Utvecklings AB
Org.nr: 556313-5796
Bolaget skall bedriva produktutveckling, marknadsföring, handel och konsultationer företrädesvis inom verkstadsindutstrin och därmed förenlig verksamhet. Verksamheten kan bedrivas även genom dotterföretag eller ägar- and ...
Bokspindeln AB
Org.nr: 556650-4279
Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av böcker, föreläsningar och multimediaprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Bowtie AB
Org.nr: 556991-4046
Bolaget skall driva konsultation, design och utveckling av mobila applikationer. Bolaget skall även bedriva konsultation inom området digital marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
BRAND BUILDERS SWEDEN AB
Org.nr: 556970-8323
Bolaget skall direkt och indirekt bedriva import och export av livsmedel, alkoholhaltiga drycker och andra konsumtionsprodukter främst inom hälsokost, skor, konfektionsvaror och kosmetik, vidare bedriva produktion, försä ...