Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Hovås

A-E Konsult KB
Org.nr: 916840-2288
KONSULTERANDE VERKSAMHET INOM MARKNADSFÖRING,DATA, REKLAM, EKONOMI, HÄLSO OCH SJUKVÅRD, LEASING SAMT HANDEL MED FAST OCH LÖS EGENDOM, VÄRDEPAPPER, AKTIER, PREMIEOBLIGATIONER, *FORTS*
AB Chapters of Ampersand
Org.nr: 556904-8415
Bolaget ska bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av produkter och idéer som kombinerar det bästa av två världar i form av en högkvalitativ dryck till exempel ädel whisky, i kombination med och levererad i e ...
Aktiebolaget Dag Ericsson
Org.nr: 556495-3205
Bolaget skall bedriva utbildning och konsultation inom området för marknadsföring och administrativ rationalisering och förnyelse samt finansiell verksamhet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Ragnar Nielsen Instrument
Org.nr: 556218-8556
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning, marknadsföring samt handel med elektronisk apparatur, teleprodukter, läkemedel samt därtill hörande utbildnings- och konsultverksamhet. Bolaget skall medverka vid förmedlin ...
Aktiebolaget Tourrettes
Org.nr: 556411-9302
Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom reklam och marknadsföring, äga och förvalta fastigheter, konsultation inom fastighetsbranschen, handel med värdepapper för egen del och i kommission s ...
Allbäcks Försäljnings AB
Org.nr: 556461-4484
Bolaget skall bedriva försäljning samt marknadsföring av byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
BonBon Reklambyrå AB
Org.nr: 556614-2963
Bolaget skall bedriva reklamverksamhet och marknadsföring samt idka därmed förenlig verksamhet.
Dance of Visions HB
Org.nr: 969748-4906
Konsulttjänster i kulturverksamhet och marknadsföring.
Funlight System HB
Org.nr: 969647-5699
Import, marknadsföring och försäljning av elektriska belysnings- system.
Hallberg & Breitholtz AB
Org.nr: 556871-7887
Bolaget ska bedriva rådgivning, coachning samt handledning för personer som startar upp nya företag och verksamheter samt traditionell karriärs och livscoachning samt rådgivare i chefskap, verksamhetsutveckling och ledar ...
HCJ Fastigheter AB
Org.nr: 556354-2801
Föremål för bolagets verksamhet skall vara att bedriva konsultationer inom kommersiell fastighetsnäring såsom förvaltning, utveckling och marknadsföring av näringsfastigheter, förvalta värdepapper och fast egendom samt d ...
INTURA AB
Org.nr: 556554-6289
Bolaget skall bedriva ekonomiska konsultationer inom marknadsföring, redovisning och obestånd. Utbildning. Värdepappersförvaltning. Konsultationer inom arkitekur, färg och form. Handel med lös egendom och med ovan förenl ...
JLM Consulting AB
Org.nr: 556941-2876
Bolagets verksamhet ska vara att utföra konsultverksamhet inom management, marknadsföring och försäljning till företag, äga och förvalta aktier, fast egendom och andelar i andra bolag, samt därmed förenlig verksamhet.
Kajsa Fung Consulting KB
Org.nr: 969721-4683
Bolaget skall bedriva investeringsfrämjande arbete samt internationell marknadsföring samt konsultverksamhet i anslutning härtill och därmed förenlig verksamhet.
LAGERA AB
Org.nr: 556544-5763
Bolaget skall bedriva bilvårdsanläggningar, fastfoodförsäljning, handel med livsmedelsautomater och råvaror därtill, konsultverksamhet avseende marknadsföring och försäljning, utbildning och rekrytering, äga och förvalta ...
Levande Form Göteborg HB
Org.nr: 969693-7508
Marknadsföring och försäljning av möbler och inredningsdetaljer. Rådgivning och coachning för personer som startar upp nya företag och verksamheter samt traditionell karriärscoachning samt rådgivare i chefskap, verksamhe ...
Linqed AB
Org.nr: 556932-1945
Bolagets verksamhet är att bedriva konsultationer i lednings- och verksamhetsutvecklingsfrågor inom logistik, distribution, tillverkning, försäljning och marknadsföring samt idka därmed förenlig verksamhet
Magnus Valentin Konsult AB
Org.nr: 556821-3655
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Mats Heed Holding AB
Org.nr: 556907-9618
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom reklam och marknadsföring, äga och förvalta fastigheter, handel med värdepapper för egen del, äga och förvalta aktier i dotterbolag samt verka för en ändamålsenlig samordning ...
Medavo Resultatutveckling AB
Org.nr: 556790-2639
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva utbildningsverksamhet och genomföra konsulttjänster inom marknadsföring och ledarutveckling samt äga och förvalta värdepapper, fast och lös egendom och idka därmed förenlig verksa ...