Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Helsingborg

100 kvadrat i Helsingborg AB
Org.nr: 556685-4898
Bolaget ska bedriva inköp, försäljning, formgivning samt marknadsföring av möbler, inredningsprodukter och konsthantverk. Vidare ska bolaget bedriva konsultverksamhet inom inredning, marknads- föring och kommunikation sa ...
2 Fotbollsarenor Helsingborg AB
Org.nr: 556432-9372
Föremålet för bolagets verksamhet är drift och skötsel av idrottsanläggningar, reklam och marknadsföring av idrottsanläggningar och därmed förenlig verksamhet.
3 Graphic Design AB
Org.nr: 556901-1678
Bolaget skall bedriva webbbyrå med inriktning på webbdesign, internet marknadsföring, reklamframställning, grafiska tjänster och utveckla, sälja och tillhandahålla IT- och webbtjänster med därmed förenlig verksamhet.
A.J. Angel AB
Org.nr: 556320-3891
Bolaget skall bedriva grossistverksamhet inom textilbranschen, handel med värdepapper och fastigheter, konsultationer inom marknadsföring och affärsutveckling, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
aakesson.form HB
Org.nr: 969692-2948
Uppfinningar, hjälpmedel (ortopediska). Marknadsföring och försäljning av hjälpmedelsinnovationer.
AB Endoxa
Org.nr: 556708-4404
Föremålet för bolagets verksamhet är konsult- och utbildnings- tjänster inom affärsutveckling och marknadsföring, samt därtill hörande Internettjänster och därmed förenlig verksamhet.
AB Scandinavian Retail Center
Org.nr: 556573-0263
Bolaget skall bedriva marknadsföring, information, säljutbildning och reklamproduktion inom detaljhandel, jämte förvaltning av fast och läs egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
ABILITY Landin AB
Org.nr: 556768-2108
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet. Verksamheten består av konsulttjänster inom framförallt transport & logistik men fungerar även för andra branscher vilket skulle kunna vara turism, utbi ...
accin AB
Org.nr: 556964-9816
Konsultations- och utveckling samt marknadsföring av tjänster och produkter som tjänar till att öka allas tillgång till tillgänglig information. Samt därtill hörande verksamhet.
AcuCort AB
Org.nr: 556715-5113
Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva forskning, utveckling, utbildning, marknadsföring och försäljning inom det medicinska området samt idka därmed förenlig verksamhet.
Adenovir Pharma AB
Org.nr: 556745-9986
Bolaget ska bedriva forskning, utveckling, utbildning, marknadsföring och försäljning inom området infektionssjukdomar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Adenovir SA Development AB
Org.nr: 556933-5713
Bolaget ska bedriva forskning, utveckling, marknadsföring och försäljning inom det medicinska området samt idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget 7thSign
Org.nr: 556741-5608
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva affärsutveckling inom marknadsföring, försäljning, säljteknik och ledarskap samt bedriva rekrytering, coachning och mentorskap samt verka som frilansskribent och därmed fö ...
Aktiebolaget iTunnan
Org.nr: 556989-8041
Aktiebolaget ska ha till föremåla att, direkt eller indirekt, självt eller via dotterbolag, bedriva utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning relaterad till avfallshantering och därmed förenligt verksamhet. ...
Aktion & Reaktion AB
Org.nr: 556823-5823
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet för utveckling av företag, verksamheter och affärsidéer samt konsultverksamhet inom marknadsföring, kommunikation, fastighetrelaterade tjänster och rekrytering. Bolaget skall även ...
Allard Sales Marketing Promotion AB
Org.nr: 556666-1830
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom försäljning, marknadsföring och promotion med fokus på kundrelationer, och resenäringen, förmedling av boenden utomlands samt idka därmed förenlig verksamhet.
Amaleigh AB
Org.nr: 556838-3029
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra konsulttjänster inom marknadsföring och koncernutveckling. Marknadsföring, försäljning av varor, distribution och servicetjänster inom medicinskteknologi. Importering och e ...
Amber Marknadskommunikation KB
Org.nr: 969715-4822
Bolaget ska bedriva reklam, videoproduktion, marknadsföring, konsultverksamhet samt handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AnalyzeProfit Sweden AB
Org.nr: 556968-8962
Bolaget skall bedriva bedriva verksamhet inom internetmarknadsföring, webbproduktion och traditionell marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Andax AB
Org.nr: 556852-3574
Företaget ska bedriva följande, import, produktutveckling och försäljning av hörlurssladdsfästen till mobiltelefoner och andra multimediaspelare samt import och försäljning av säkerhetsnät till barnvagnar. Försäljning sk ...