Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Halmstad

3+1 Management AB
Org.nr: 556866-7595
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet såsom konsultverksamhet inom marknadsföring och försäljning, ledningsstöd i företag, etableringsstöd vid företagsetablering samt projektledning.
AB BioCare Nordic
Org.nr: 556734-3784
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet och marknadsföring inom miljö- och energiteknik, produktion och försäljning av förnybar energi och försäljning av miljöförbättrande utrustning för luft- och vatt ...
Affirmera KB
Org.nr: 969664-6547
Förlag, utbildning, marknadsföring, försäljning av böcker och närliggande produkter.
Aktiebolaget Imallin
Org.nr: 556908-0517
Bolaget skall utföra tjänster inom marknadsföring, förändringsprocesser och organisationsledning och bedriva därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter.
Aktiebolaget Olsson Consulting
Org.nr: 556968-3534
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom hälsa, försäljning och marknadsföring
Alleric AB
Org.nr: 556936-4440
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet avseende läkemedel och medicinteknik avseende marknadsföring, försäljning, affärsutveckling och ledarskap samt handel med värdepapper och därmed förenlig ...
Alliot Sweden AB
Org.nr: 559029-2362
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och försäljning. Företaget skall förutom konsultverksamhet bedriva design, tillverkning samt försäljning av inredningsprodukter och m ...
Almén&Partner AB
Org.nr: 556909-2389
Konsultverksamhet och utbildning inom försäljning och marknadsföring.
Andreas Lindahl AB
Org.nr: 559017-9452
Företaget ska huvudsakligen ta konsultuppdrag inom golfbranschen genom att hjälpa golfanläggningar att utvecklas. Spetskompetensen består av logi & konferens, marknadsföring, samt organisation och ledning. Företaget komm ...
Anne Svedberg Ord och kommunikation AB
Org.nr: 556919-8558
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet är att bedriva kommunikation och marknadsföring, event och mässor, konsulting inom vindenergi samt därmed förenlig verksamhet.
Areopagen AB
Org.nr: 556808-0682
Bolaget ska bedriva e-handel med konstnärsmaterial såsom oljefärg, akvarell och gouache. E-handel solskydd. Filmproduktion. Dessutom skall medlemmarna kunna hyras ut till de företag som önskar bruka våra förmågor, bland ...
Artektron AB
Org.nr: 556283-7848
Bolaget skall bedriva verksamhet inom produktdesign, produktutveckling, konstruk tionsarbete inom mekanik och elektronik, konsulttjänster till tillverkande industri, utveckla produkter för egen produk tion och marknadsfö ...
Biodistra AB
Org.nr: 556670-7815
Bolaget ska idka handel, tillverkning, försäljning och marknadsföring av djurtillbehör och djurfoder, handel, tillverkning och försäljning av hälsokostprodukter,inkassoverksamhet gentemot egna kunder, äga och förvalta vä ...
BODIDENT AB
Org.nr: 556537-5663
Bolaget skall bedriva tandvård, köp, försäljning, uthyrning, import, export av vårdprodukter, utbildning marknadsföring och konsultatation inom vårdsektorn, köp, försäljning, uthyrning och förvaltning av fastigheter, köp ...
Borgareds Skogs AB
Org.nr: 559014-1205
Bolaget skall bedriva skogsbruksrörelse, innefattande upplåtande av rättigheter till skogstillgångarna, marknadsföring och försäljning av produkter härrörande från dessa tillgångar samt köp och försäljning av skogsmark.
Bosti AB
Org.nr: 559010-6612
Konsulttjänster inom försäljning, marknadsföring, coaching, mentorskap samt fotografering. Handel med värdepapper samt jämförlig verksamhet.
Brewpile AB
Org.nr: 559013-9522
Bolaget skall bedriva import, export, marknadsföring och försäljning av öl, vin, sprit och andra drycker samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fast egendom, aktier och annan lös egendom sam ...
Bubbelon AB
Org.nr: 556956-6606
Aktiebolaget ska bedriva dataprogrammering. Data, IT och Tele- kommunikation, mediabyrå, marknadsföring, IT-design samt därmed förenlig verksamhet.
By Cathrine Sjölin AB
Org.nr: 556983-5175
Konsultverksamhet inom affärsutveckling, ledarskap och marknadsföring. Styrelsearbete, äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Camlix AB
Org.nr: 556977-9191
Aktiebolaget ska bedriva utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter samt konsulttjänster inom industriell ytbehandling, handel med värdepapper och fast egendom och annan därmed förenlig verksamhet.