Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Hägersten

3 PLUS AB
Org.nr: 556244-1963
Bolaget skall utveckla andra företags marknadsföring genom att erbjuda främst egenutvecklade, datoriserade informationssystem för kundbasbearbetning samt konsult- och utbildningsinsatser i anslutning härtill jämte därmed ...
4Webdesign In India HB
Org.nr: 969716-5463
Marknadsföring, project ko-ordinatior, relations förmedlare och konsultmäklare inom IT. Outsourcing av programmering av mjukvara till Indien.
Aaron Ardiri AB
Org.nr: 556724-2614
Föremålet för bolagets verksamhet är utveckling, marknadsföring och försäljning av mjukvara samt förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Abalancia AB
Org.nr: 556431-5710
Bolaget skall bedriva import, försäljning och marknadsföring av produkter inom kosmetiksektorn, egen fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Act Of Anger AB
Org.nr: 556907-8081
Bolaget skall bedriva inspelning, produktion, utgivning och försäljning av CD-skivor, vinyl, böcker och tillhörande media. Framtagning och försäljning av t-shirts och övrig s.k. merchandise inom nöjesbranschen. Design oc ...
Anacot AB
Org.nr: 556732-4636
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster inom ekonomi, juridik, marknadsföring och strategi samt bedriva produktion av media och design såsom film, konst, inredning, musik, tv och internet och därmed förenlig verksam ...
Anlora AB
Org.nr: 556794-4656
Bolaget skall bedriva konsult- och rådgivningsverksamhet inom reklam och marknadsföring, bedriva handel med värdepapper och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Anna Olvenmyr AB
Org.nr: 559011-5118
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT och verksamhetsutveckling, försäljning av mjukvara samt, design, produktion och marknadsföring av konfektion och accessoarer.
Another SP HB
Org.nr: 969749-6702
Bolaget skall bedriva design, produktion, marknadsföring och försäljning av konfektion aoch accessoarer jämte därmed förenlig verksamhet.
Baban holding AB
Org.nr: 556993-0166
Bolaget skall äga aktier samt driva handel med värdepapper, driva konsultverksamhet inom fastighetsbranschen, marknadsföring, arkitekt-, konstruktionsritningar och idka därmed förenlig verksamhet.
Bahia KB
Org.nr: 916411-2113
Varu- och livsmedelshandel, restaurangrörelse, kurs- och resefrämjande reklam, marknadsföring, rådgivning i företagsekonomi och informationsteknik
Ballongparken AB
Org.nr: 556915-7687
Bolaget skall bedriva författande av böcker, artiklar, manus, fotokonst och reportage samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget hålla föredrag och utbildning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget bedriver ...
Bellati AB
Org.nr: 556978-4563
Aktiebolaget ska bedriva marknadsföring, reklam, försäljning av damunderkläder, kläder och textilier, försäljning av skönhetsprodukter samt behandlingar. Vi säljer igenom butiker och webshop, franchisetagare där som fran ...
Better Shelter RHU AB
Org.nr: 556870-2913
Bolaget ska bedriva utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av lösningar för mobila bostäder, förnyelsebar energi och vattenrening företrädesvis för humanitära ändamål samt bedriva företagsinvesteringar oc ...
Björkegård Wirén Trading HB
Org.nr: 969691-4051
Import, marknadsföring och försäljning av budorelaterade artiklar.
Bombadill design AB
Org.nr: 556691-7505
Bolaget ska bedriva handel med värdepapper, konsultverksamhet inom marknadsföring och försäljning, tillverkning och försäljning av egen och andras designade föremål samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Bombadill Holding AB
Org.nr: 556705-8390
Bolaget ska bedriva handel med värdepapper, konsultverksamhet inom marknadsföring och försäljning samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Bombadill Invest AB
Org.nr: 556810-5265
Bolaget ska bedriva handel med värdepapper konsultverksamhet inom marknadsföring och försäljning, tillverkning och försäljning av egen och andras designade föremål samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bongwall AB
Org.nr: 556900-7114
Bongwall AB är en mediebyrå som sysslar med internet- marknadsföring, reklam och annonsförsäljning.
BraNet Sverige AB
Org.nr: 556301-2292
Bolaget skall bedriva försäljning, konsulttjänster och utbildning inom området 'internetintranet'(inkl. tillhandahållande av sk Web-hotell) och dataprogrammering, liksom även försäljning av reklamplats på dessa medier. B ...