Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Falkenberg

Ascia AB
Org.nr: 556317-9430
Bolaget bedriver handel, import och export, med industriverktyg och inredningar för kontor och hem, konsultationer inom företagsledning, marknadsföring och ekonomi samt förvaltning av värdepapper och fastigheter och därm ...
Bendiro Profile Tech AB
Org.nr: 556181-6488
Bolaget skall bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av kundspecifika eller unika produkter såsom bildramar främst till inrednings- och möbelindustrin samt metallprofiler främst till bil- och byggnadsindust ...
Blandinvest AB
Org.nr: 556475-1658
Bolaget skall bedriva förvaltning av värdepapper, aktiehandel, optionshandel, handel med obligationer och andra finansiella instrument, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva konsultation inom företa ...
Bygg- och Energiteknik Christer Harrysson AB
Org.nr: 556394-4965
Bolaget skall bedriva bygg- och energikonsultverksamhet, marknadsföring och reklamtjänster, äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
BÖRSHANDLAT MEDIA GROUP AB
Org.nr: 556965-2356
Bolaget ska bedriva verksamhet inriktad på marknadsföring av finansiella tjänster och produkter samt finansiella stödtjänster såsom nyhetsbevakning av finansmarknaden, oberoende analys, placering av eget kapital och därm ...
Cedamus i Skellefteå AB
Org.nr: 556764-7978
Bolaget skall bedriva bilracingverksamhet, marknadsföring, events, handel med värdepapper, och delägande i bolag, samt därmed förenlig verksamhet.
Conselsor AB
Org.nr: 556425-4315
Bolaget skall bedriva konsulterade verksamhet avseende industriell marknadsföring, äga och förvalta aktier och fast egendom jämte därmed förenlig verksamhet. Dessutom skall bolaget bedriva hästuppfödning och handel med h ...
Consulting 4you i Halland AB
Org.nr: 556975-3493
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning och fakturering, marknadsföring, webb, sociala medier, utbildning, personalrekrytering inom EU och EES, arbetsförmedling, uthyrning av arbetskraft, försäljning av ...
Creative Craft i Falkenberg AB
Org.nr: 556757-1749
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom reklam och marknadsföring, utbildning, inköp och försäljning av produkter relaterade till reklam och marknadsföring, jämte därmed förenlig verksamhet.
Dalex Konsult AB
Org.nr: 556881-1235
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva grossist- och detaljhandels försäljning samt marknadsföring riktad mot lantbrukssektor och entreprenadmaskinhandel, konsultationer gentemot fotbollssektorn samt reklamuppd ...
Dufwa & Dufwa AB
Org.nr: 556469-4049
Bolaget skall driva verksamhet inom reklam, marknadsföring, redovisning, jordbruk, förmedling av hushållstjänster och därmed förenlig verksamhet.
Falkenbergs Innerstadsförening ek. för.
Org.nr: 769605-3433
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utveckla innerstaden. Genom marknadsföring, planering och samordning med kommunen, medlemmarna och övriga intressenter skall innerstaden utvec ...
Five Star Guides HB
Org.nr: 969722-4807
Produktion av reseguideböcker och marknadsföring samt utgivning av dessa.
Gutegubbens Delikatesser AB
Org.nr: 556633-0923
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom livsmedel och yrkestrafik. Även försäljning utav livsmedel till grossist och direkta kunder och tillverkning av sylt och marmelader, försäljning av dessa produkter till grossist ...
Hallands Lagercenter AB
Org.nr: 556264-3113
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultationer inom företagsledning, ekonomi, och marknadsföring, uthyrning av lokaler, lagerverksamhet, transporter, samt handel med fjäderprodukter och därmed förenlig verksamhet. V ...
HansenGroup AB
Org.nr: 556611-5357
Bolaget skall som moderbolag svara för koncernens utveckling av profilsystem i aluminium för produkter inom byggbranschen samt instutionell marknadsföring av dessa produkter samt därmed förenlig verksamhet.
IBC International Handling AB
Org.nr: 556247-2091
Bolaget skall driva konstruktion, tillverkning och marknadsföring av maskiner för fyllning och tömning av storsäckar samt all utrustning som har samband med storsäckshantering jämte därmed förenlig verksamhet.
Johanna och Gustaf AB
Org.nr: 556557-1881
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom företagsledning, marknadsföring, import och export samt handel med varor för inredning för hem såväl som offentlig miljö. Bolaget skall även äga och förvalta fa ...
Jonihold AB
Org.nr: 556474-9165
Bolaget skall äga och utveckla andra bolag, bedriva handel med värde papper samt äga, bedriva handel med och hyra ut fastig- heter och lägenheter. Dessutom kan bolaget verksa som investerings, eller utveckling- bolag sam ...
Jöfam Invest AB
Org.nr: 556918-7700
Bolaget skall bedriva handel med fordon, tillhandahålla transporttjänster och tjänster inom marknadsföring, äga och förvalta fastigheter och värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.