Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Ekerö

Aktiebolaget Wistrand & Lavotha
Org.nr: 556436-3272
Bolaget skall idka producerande verksamhet, konsult-, musikförlag-, artist-, kompositörs-, text-, arrangörsverksamhet och handelsrörelse inom marknadsföring, PR, reklam, konst, bok, film, video, radio, TV, grammofon, mus ...
Allkivet HB
Org.nr: 969694-6749
Hantering och utveckling av återrappporteringsverktyg samt konsultationer inom kommunikation och marknadsföring.
Alveli Affärsutveckling AB
Org.nr: 556834-1928
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling, marknadsföring och försäljning, bedriva handel av fordon: bil, båtar och motorcyklar, bedriva verksamhet inom fastighets-, bygg- och VVS-branscherna samt därme ...
Assentra Consulting AB
Org.nr: 556961-1394
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom organisationsutveckling, marknadsföring, konceptutveckling och strategisk affärsplanering. Företaget ska även erbjuda produktion av marknadsmaterial och övriga reklambyråtjäns ...
Athis HB
Org.nr: 969752-5096
Konsulttjänster inom sälj och marknadsföring. Guidade båtturer i Stockholms skärgård.
Bergkrantz Marknadsföring och Design Agency AB
Org.nr: 556935-6503
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultationer, design, marknadsföring och försäljning av produkter inom tryckerinäringen samt därmed förenlig verksamhet.
BraMarknadsföring Sverige AB
Org.nr: 556794-6644
Bolaget ska bedriva konsulting, utveckling, produktion och försäljning av produkter och tjänster inom IT och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Brand plus Net AB
Org.nr: 556733-6796
Bolaget ska bedriva verksamhet inom området interaktiv marknadsföring över digitala media, förvalta fast och lös egendom samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Bravur modeller KB
Org.nr: 916458-8841
Service- och konsulttjänster till arkitekt och konsultföretag. Handel och marknadsföring av miljöprodukter. Produktion och försäljning av konstverk. Musikproduktion och försäljning av musik. Arrangemant av konserter och ...
BULLHORN HB
Org.nr: 969771-9251
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom reklam, event, marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet. Företaget kommer som konsulter sälja laddstationer för mobiltelefoner och surfplattor till viss del.
Bärkassen Widman & Liljedal AB
Org.nr: 556833-1382
Bolaget skall handla, äga och förvalta aktier och andra värdepapper, sälja konsulttjänster inom marknadsföring och ekonomi. Utöver ovanstående skall bolaget förvalta och hyra ut hus, fritidshus, bilar, båtar, hästar, ver ...
CbB Consulting by Båth AB
Org.nr: 556931-3470
Företaget bedriver konsultverksamhet av tjänster inom marknadsföring och projektledning.
Digital Brothers AB
Org.nr: 556807-7621
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom informationsteknologi, verksamhetsutveckling, marknadsföring och hälsovård samt därtill hörande verksamhet.
Edwall & Söderman Illustration och Reklam AB
Org.nr: 556470-8872
Bolaget skall bedriva illustration, marknadsföring, copy, idé och art direction, foto, utställningar, modellbygge, formgivning, skinnsömnad, tennbroderi, handarbete, konsthantverk samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Ekonomi med mera Sverige AB
Org.nr: 556991-1174
Redovisningsbyrå, konsultverksamhet inom ekonomi och marknadsföring och därmed förenlig verksamhet. Handel av aktier, fonder och värdepapper.
Elfstedt Support AB
Org.nr: 556896-3440
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom sälj, marknadsföring samt företagsledning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även handla med värdepapper samt fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
GoodFairy AB
Org.nr: 556831-9239
Bolaget ska bedriva projekt och konsultverksamhet inom marknadsföring och IT.
Harald Rach Consulting AB
Org.nr: 556596-0373
Bolaget skall bedriva konsultations- och rådgivningsverksamhet inom strategi, stuktur, organisionsutveckling och marknadsföring och försäljning samt handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Hurtig International AB
Org.nr: 556922-7696
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom rekrytering, ekonomi och finans, ledarskaps- och managementtjänster, handel med aktier och andra finansiella instrument (ägande av aktier och handel ...
Hälsa från Karlsson HB
Org.nr: 969724-3799
Handel och marknadsföring av hälso-, skönhets- och välmåendeprodukter som oberoende återförsäljare samt därmed förenlig verksamhet.