Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Bjärred

Abilitet Konceptbyrå AB
Org.nr: 556816-8412
Aktiebolagets verksamhet skall omfatta konsultationer inom försäljning, marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet. Utöver detta skall bolaget driva import, export och försäljning av grafiska exponerings- och marknad ...
Aqua Liquida AB
Org.nr: 556892-0754
Bolaget skall bedriva rådgivning, forskning och utveckling inom vatten och miljö samt konsultverksamhet inom marknadsföring och företagsorganisation och därmed förenlig verksamhet.
Artivera AB
Org.nr: 556689-0835
Bolaget skall bedriva utveckling, konstruktion, tillverkning och marknadsföring av byggnadskoncept, byggnadssystem, byggnadskomponenter och byggnadsmaterial, förmedling och försäljning av byggprojekt och byggnation, fast ...
Attmos Invest AB
Org.nr: 556901-8376
Bolaget ska bedriva marknadsföring inom ekonomi och därmed förenlig verksamhet.
Attmos Invest KB
Org.nr: 969768-2152
Marknadsföring av värdepapper.
Aurenus AB
Org.nr: 556455-6339
Bolaget skall bedriva konsult och utbildningsverksamhet inom företrädesvis datakunskap, företagsekonomi och marknadsföring samt bedriva företags- och fastighetsinvesteringar jämte därmed förenlig verksamhet.
BBG International Management AB
Org.nr: 556597-6676
Aktiebolagets verksamhet ska vara att driva konsultverksamhet i internationell företagsledning, marknadsföring, tryck, grafisk formgivning och service samt idka därmed förenlig verksamhet.
BC Invest AB
Org.nr: 556917-8261
Bolaget skall bedriva IT-konsultverksamhet i Sverige och internationellt, marknadsföring- och utbildningskonsultverksamhet internationellt. Import och försäljning av bosättningsvaror, hår- och hudvårdsprodukter, bijouter ...
Boutros & Boutros HB
Org.nr: 969686-2854
Konsultverksamhet och produktion inom marknadsföring, kommunikation och information i samtliga media, ekonomisk konsultation samt investor relation med företag.
Bridgecon AB
Org.nr: 556941-0003
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra konsultverksamhet inom product management, hantering av produkter och produktfamiljer gällande produktplanering, försäljning, försäljningsstrategier och marknadsföring. Aktie ...
Briljant Ekonomisystem Väst AB
Org.nr: 556241-5132
Aktiebolaget ska bedriva marknadsföring, installation, support och utbildning avseende administrativa dataprogram och konsultationer i samband med detta arbete samt idka därmed förenlig verksamhet.
Brynell Holding AB
Org.nr: 556832-1227
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och handel inom design, marknadsföring, kommunikation, strategi, organisationsutveckling, konst och inredning jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också äga och förvalta vär ...
DALEN C & M HB
Org.nr: 916893-8109
Marknadsföring, agenturverksamhet, handel med reservdelar samt produktutveckling inom marina sektorn.
Fidens Holding AB
Org.nr: 556557-2616
Bolaget skall bedriva konsultationer inom företagsledning, marknadsföring och organisation, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Fillmore Consulting AB
Org.nr: 556724-7514
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och kommunikation gentemot företag och organisationer samt därmed förenlig verksamhet.
Folkgruppen i Löddeköpinge AB
Org.nr: 556793-0903
Bolaget skall bedriva konsultationsverksamhet inom ekonomi, administration och marknadsföring. Finansiering och kapital ventureverksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lagen om bank och kreditverksamhet.
Glaskedjan i Sverige AB
Org.nr: 556790-0047
Bolaget har till ändamål att dels främja till GLAS-Kedjan- konceptet anslutna företags ekonomiska intressen genom att sluta samarbetsavtal med leverantörer samt att i övrigt till- handahålla varor, servicetjänster, markn ...
Hi-P-HF AB
Org.nr: 556928-2683
Bolaget kommer att bedriva verksamhet inom, framförallt marknadsföring, utveckling, tillverkning och försäljning av antenner för, i första hand, marint bruk inom kortvågsbandet. Bolaget kommer även att bedriva konsultver ...
Hojt Communication AB
Org.nr: 559017-1459
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom marknadsföring samt värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Ingaro M2M AB
Org.nr: 556847-4455
Bolaget skall utveckla och sälja mobiltelefonitjänster såsom betalningsförmedling, marknadsföring, inlåning och utlåning och därmed förenlig verksamhet.