Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Billdal

2BR Consulting HB
Org.nr: 969774-2899
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, management, strategi, marknadsföring, affärsutveckling samt förenlig verksamhet.
AB Vallda Investment Support & Services
Org.nr: 556397-0994
Bolaget ska bedriva marknadsföring och försäljning av tjänster och produkter inom den finansiella sektorn,samt idka därmed förenlig verksamhet.
AEO AB
Org.nr: 556794-2817
Bolaget ska bedriva design, produktion, marknadsföring och försäljning av inredningsprodukter till hem och offentlig miljö samt konsultverksamhet inom området och annan därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Forberg & Co
Org.nr: 556786-3989
Aktiebolaget ska bedriva konsultation inom marknadsföring och ledningsfrågor samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva verksamhet inom hälskostrådgivning och friskvård samt värdepappershandel.
B.E.S.T. Marknad AB
Org.nr: 556727-3304
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva marknadsföring och försäljning av teleprodukter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bergslagskonsult HB
Org.nr: 916576-0654
Konsult, marknadsföring, organisationsfrågor, samhällsplanering, handel med aktier och obligationer samt tävling och avel av travhästar.
Börje Silfverberg AB
Org.nr: 556490-6930
Bolaget skall bedriva rådgivning och projektledning inom reklam och marknadsföring samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Ciptor Sweden AB
Org.nr: 556819-5985
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av produkter och tjänster inom it-säkerhet samt försäljning av varor och tjänster inom reklam och marknadsföring till företag.
Devheads HB
Org.nr: 969768-6997
Framtagning, produktutveckling och marknadsföring av webportaler på Internet med inriktning på privatannonser och därmed förenlig verksamhet. Annonsförsäljning och försäljning av rehabiliteringsprodukter på Internet. Kon ...
Elisabet Helmerson Consulting AB
Org.nr: 556978-6253
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom teknik, verksamhets- och kvalitetsutveckling samt utveckling, registrering, marknadsföring och försäljning av medicintekniska produkter, driva styrelsearbete, driva förvalt ...
Emqtrade AB
Org.nr: 556850-8633
Bolaget skall bedriva utbildning inom management, försäljning av tjänster inom organisationsutveckling och marknadsföring samt även förvalta kapital, äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig ver ...
Engströms Mickla AB
Org.nr: 556154-6283
Bolaget skall bedriva konstnärlig respektive konsulterande verksamhet avseende dels management, information och marknadsföring, dels litteratur, arkitektur och konstruktion jämte därmed förenlig verksamhet.
Esspenova Redovisning och Konsult AB
Org.nr: 556781-4552
Bolaget ska bedriva redovisning, beskattning samt rådgivning och härmed likartad verksamhet. Vidare marknadsföring och konsultation inom området redovisning och beskattning.
Extello AB
Org.nr: 556779-6213
Annonsförsäljning och marknadsföring på uppdrag. Konsultverksamhet inom affärs- och projektutveckling. Konsultverksamhet inom uppföljning och utvärdering.
Germinate AB
Org.nr: 556924-7157
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultation inom marknadsföring, försäljning och därmed förenlig verksamhet. Aktiebolaget skall arrangera glas- och vinprovningar.
Gevigo AB
Org.nr: 556320-1242
Bolaget skall bedriva konsultation och utbildning inom områdema affärsutveckling, marknadsföring, ekonomi och ledarskap. Bolaget skall även bedriva handel med konfektion och konst samt därmed förenlig verksamhet. Vidare ...
Golfkusten AB
Org.nr: 556465-8408
Aktiebolaget ska bedriva golfbaneverksamhet, design, tillverkning- och försäljning av sportkläder och dithörande artiklar, uthyrning av rum och stugor, servering, konsultuppdrag inom bygg och marknadsföring samt därmed f ...
HBet EkoPeak
Org.nr: 969759-2765
Ekonomi- och Redovisningstjänster till Företag och privatpersoner. Marknadsföring, affärsplan och utveckling.
HBET TEKNIKINFORMATION STRANDBERG & CO
Org.nr: 916839-8122
INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING, FÖRSÄLJNING AV PRESENTARTIKLAR SAMT UTHYRNING AV BÅTAR OCH FORDON
Hildurs Handel AB
Org.nr: 556903-4241
Bolaget ska bedriva marknadsföring, handel med kläder, kosmetika och textilier och heminredning, samt därmed förenlig verksamhet.