Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Båstad

BjK i Båstad EF
Org.nr: 769619-6513
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att med djur som medlemmarna levererar bedriva - slakterirörelse på ett marknadsinriktat och konsumentnära sätt i egen regi eller genom anna ...
Boarps Handelsförening EF
Org.nr: 769613-7210
Föreningen skall främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att för deras räkning samordna marknadsföring och marknads- aktiviteter. Medlemmar i föreningen kommer främst att vara näringsidkare i Boarps köpcentrum. De ...
Båstad Event AB
Org.nr: 556722-5205
Bolaget skall bedriva hållande av kurser, föreläsningar och konsulting inom marknadsföring och managementfrågor, samt äga och förvalta fast egendom jämte värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
CBAK Byggtjänster AB
Org.nr: 556795-1180
Bolaget skall koordinera renoveringsverksamhet samt nybyggnation huvudsakligen inom kök, badrum, fasad och tak och därmed förenlig verksamhet samt verka som rådgivare och konsulter inom marknadsföring och administrativa ...
CHB Promotion & Consulting AB
Org.nr: 556675-6622
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom idrott och marknadsföring, utveckla och deläga komersiella projekt inom media- och idrottsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet samt bedriva handel med värdepappe ...
DRS Holding AB
Org.nr: 556600-0229
Bolaget skall bedriva handel med och förvaltning av värdepapper, bedriva reklam, marknadsföring, marknadsundersökningar, sales promotion, uthyrning av maskiner för tryckeribranschen samt därmed förenlig verksamhet.
DRS Reklam AB
Org.nr: 556492-7019
Bolaget skall bedriva reklam, marknadsföring, marknadsundersökning, sales promotion, uthyrning av maskiner för tryckeri- branschen, innehav och förvaltning av värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Elofsson & Co AB
Org.nr: 556974-6901
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet, marknadsföring, formgivning, utveckling, design inom möbel, mode, teknikkonsult, foto och filmproduktion, frisörstyling och därmed förenlig verksamhet.
IQuse Solutions AB
Org.nr: 556646-4854
Bolaget ska bedriva försäljning av IT-utrustning, mjukvarulösningar och konsulttjänster samt marknadsföring av finansiering, uthyrning, försäkring och administration av IT-lösningar ävensom idka därmed förenlig verksamhe ...
Köpmanshuset Mittpunkten AB
Org.nr: 556479-1886
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, marknadsföring för bolagets hyresgäster och därmed förenlig verksamhet.
Lundqvist Promotion AB
Org.nr: 556677-8659
Aktiebolagets verksamhet skall vara uppdrag inom marknadsföring och reklam, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Mellby Miljöteknik ATC AB
Org.nr: 556441-0537
Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster inom områdena bullerbekämpning, akustik och arbetsmiljö samt konsulttjänster avseende affärsutveckling och marknadsutveckling och ...
Mest Saletti Thunell HB
Org.nr: 969667-7153
Projektledning inom kultur, marknadsföring och försäljning av snabbrörliga konsumtionsvaror och förbrukningsprodukter såsom diskmedel, makeup, tvättmedelsprodukter, rengörningsprodukter, gymnastikskor, stekpannor.
Mälarstrand Reklambyrå AB
Org.nr: 556364-9085
Bolaget skall bedriva verksamhet avseende varor och tjänster inom följande områden: information, reklam, marknadsföring, utbildning, media, försäljning, personlig utveckling samt flygning. Butiks- och agenturverksamhet i ...
Nordic Group HB
Org.nr: 916753-3703
Handel med fritidsartiklar, trädgårdmöbler m m samt konsultverksamhet inom data och marknadsföring
NORDVÄSTHUSET KB
Org.nr: 916764-2371
Bolaget skall bedriva marknadsföring, försäljning och konsult- verksamhet inom kontors- och presentationsmaterial jämte därmed förenliga verksamheter.
Novista of Sweden AB
Org.nr: 556556-5206
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och produktutveckling, samt marknadsföring av kognitiva hjälpmedel. Handel med produkter för psykiskt och fysiskt funktionshindrade och produkter för personlig vård. Uthyrning av l ...
OG Allservice HB
Org.nr: 969657-8310
Bolaget skall bedriva byggservice, trädgårdsservice och marknadsföring, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
P. Elofsson & Co KB
Org.nr: 969604-1574
Frisörsalong och därmed förenlig verksamheat. Konsultverksamhet och marknadsföring inom möbelbranschen, foto och filmproduktion.
Platboom AB
Org.nr: 556700-9179
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, import och export av kosmetika och surfprodukter, såsom brädor, segel och kläder, handel med och förvaltning av fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.