Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Bålsta

Amjadi Fastighetsförmedling AB
Org.nr: 556775-6746
Bolaget skall bedriva fastighetsförmedling, fastighetsförvaltning, förmedling av mäklartjänst, fastighetsekonomi samt konsultation och rådgivning, marknadsföring och försäljning av marknadsrelaterade produkter och tjänst ...
Bagge & Far AB
Org.nr: 556811-5587
Konsultation inom sälj och marknadsföring, handel med te och kaffe samt tillbehör, entreprenad inom grönyta, äga och förvalta hel och delägda verksamheter, aktiehandel, samt därmed förenlig verksamhet.
Championship Promotion Wyatt & Ekberg HB
Org.nr: 969612-7456
Konsulter och utbildare inom amerikansk fotboll. Marknadsföring av amerikansk fotboll. Utbildning och personutveckling, marknadsföring och promotion av sport.
Contrade Systems AB
Org.nr: 556223-2230
Bolaget skall bedriva import och export samt utveckling, tillverkning och marknadsföring av maskiner och elektronikprodukter inom läkemedelsindustrin, samt idka därmed jämförlig verksamhet.
Contrade Systems HB
Org.nr: 916630-1425
Bolaget skall bedriva import och export samt utveckling, tillverkning och marknadsföring av maskiner och eletronikprodukter inom läkemedelsindustrin samt idka därmed jämförlig verksamhet.
DFL Sweden AB
Org.nr: 556839-3564
Företaget ska bedriva handel med varor och tjänster inom heminredningsbranchen. Verksamheten inkluderar primärt Internetförsäljning av heminredning-, interiör- samt designprodukter för hem och därtill förenlig verksamhet ...
Eskoo EF
Org.nr: 769624-9940
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att erbjuda anställning och erfarenhet till ekonomistudenter samt prisvärd konsultation åt företag. Verksamheten kommer bestå av konsultverks ...
Exit Consulting AB
Org.nr: 556288-2323
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, aktier och andra värdepapper, bedriva konsulterande verksamhet inom områdena finansiering, administration, organisation samt marknadsföring och därtill hörande serviceverksamh ...
Furuhälls Bygg, El & Inredning HB
Org.nr: 916839-2521
Projektering av, marknadsföring av samt utförande av byggnationer, inklusive renoveringar och el- och vvs- installationer samt inredning och utsmyckning.
Försäkringstjänst i Stockholm AB
Org.nr: 556348-4558
Bolaget skall bedriva rådgivning om och förmedling av försäkringar, försäljning och marknadsföring av varor och tjänster, konsultverksamhet till företag avseende organisation och marknadsföring samt äga och förvalta fast ...
HanZona profile AB
Org.nr: 556685-9574
Bolaget skall bedriva import, export, utveckling och marknadsföring av skyddsprofiler för industri och hushåll, företrädesvis mot slitage, samt därmed förenlig verksamhet.
Håbo MarknadsAB
Org.nr: 556106-8874
I näringsverksamheten har bolaget att: - stödja och utveckla befintligt näringsliv, - verka för nyetablering av företag till Håbo, - stärka besöksnäringen, - bidra till att behovet av lokaler för företagande tillgodoses ...
Intermekano Tools AB
Org.nr: 556689-2609
Bolaget skall bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av prototyper och formverktyg för plast- och pressgjutningsindustrin samt därmed förenlig verksamhet.
Jaktev HB
Org.nr: 969752-4909
Jaktarrangör, handel och utbildning inom jakt. Bygg- och snickeritjänster samt handel med byggmaterial och utförande av byggnationer. Konsultationer inom marknadsföring och försäljning oavsett bransch.
La Vida Invest AB
Org.nr: 556754-9216
Bolaget skall bedriva konsultation inom sälj och marknadsföring, aktiehandel, förvärva, förvalta, utveckla och försälja fast egendom samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Lifeqfocus AB
Org.nr: 556563-3137
Bolaget ska bedriva organisationsutveckling och marknadsföring och därmed förenlig verksamhet, reklam och TV-produktion, webb-TV-produktion, sändning av TV-produktioner, försäljning av TV-produktioner, drift av internetp ...
Limelight Communication HB
Org.nr: 969643-0900
Public relations och marknadsföring. Översättning och undervisning. Datakonsult såsom CAD-utbildning och databaskonsulttjänster (programmering och utbildning).
Magno Art AB
Org.nr: 559014-3078
Aktiebolaget ska bedriva marknadsföring, försäljning och konsultverksamhet med konst och skulpturer. Bolaget ska tillverka bildkonst, konsthantverk och skulpturer och bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidar ...
Marknadsgruppen Wagnås AB
Org.nr: 556217-6387
Bolaget skall bedriva reklam och marknadsföring, lagerförsäljning av profilmaterial, utbildning och konsultationer beträffande kompetensutveckling hos företag och organisationer och näringsliv, förvaltning och uthyrning ...
Middagsplan AB
Org.nr: 556955-0592
Bolaget skall bedriva marknadsföring, affärsutveckling, rådgivning inom IT, eventmarketing och utbildning med förenlig verksamhet, samt handel med livsmedel och enklare hjälp inom hantverk. Bolaget kommer även att bedriv ...