Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Årsta

5tar Recruitment AB
Org.nr: 556901-2684
Företaget ska bedriva förmedling och försäljning av tidseffektiva rekryteringslösningar, rådgivning och marknadsföring till företag inom alla branscher, även kommuner och offentliga myndigheter i hela Skandinavien.
A2 Management AB
Org.nr: 556961-6021
Bolaget ska utföra och förmedla konsulttjänster inom verksamhetsutveckling, organisationsutveckling, marknadsföring, IT, Facility management och personaluthyrning samt resebyrå-, rederi- och rekreationsverksamhet såsom f ...
AB Förenade ord
Org.nr: 556484-3794
Bolaget skall bedriva utveckling, produktion och marknadsföring av journalistiskt, littirärt och konstnärligt material jämte därmed förenlig verksamhet.
Ammenas Consulting AB
Org.nr: 556956-2357
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, marknadsföring, organisation, revision, fastighetsförvaltning, ekonomi och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också äga och förvalta, värdepapper
Avodo AB
Org.nr: 556677-5580
Bolagets verksamhet skall vara konsultverksamhet med IT-lösningar, systemutveckling och projektledning, konsertarrangör verksamhet, musikproduktion, musiker, lokaluthyrare, handel med fastigheter, marknadsföring, foto, s ...
Bergstrand Marketing AB
Org.nr: 556397-7023
Bolaget skall bedriva uppdrag, konsult, utbildning, försäljning och marknadsföring inom dagligvaru- och detaljhandeln samt därmed förenlig verk samhet.
BeUp Communication HB
Org.nr: 969735-5171
Konsultverksamhet inom kommunikation och marknadsföring. Produktion av reklammaterial såsom film, ljud, musik, presentationer och trycksaker.
Brand and Market i Stockholm AB
Org.nr: 556771-1766
Bolaget ska bedriva ledning och förvaltning av bolag, erbjuda management och konsulttjänster inom marknadsföring, reklam och försäljning, äga och förvalta fast och lös egendom och fastigheter, bedriva handel med värdepap ...
Caliptus AB
Org.nr: 556764-9669
Bolaget ska bedriva verksamhet inom reklam,PR,events och marknadsföring,förvaltning av fast och lös egendom samt handel med värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
Daniel Lagerqvist Kommunikation AB
Org.nr: 559025-2556
Bolaget kommer att driva journalistisk verksamhet, tjänster inom kommunikation, konsultation inom digital marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Expandtalk AB
Org.nr: 556893-9846
Bolaget ska bedriva konsult- och konceptutveckling inom internet, IT, marknadsföring, sociala medier och ekonomi.
Food & Beverage Consultants Strachan & Orbaum Handelsbolag
Org.nr: 969636-9249
Importera och sälja varor såsom matprodukter och kläder. Konsultverksamhet såsom att hjälpa och underlätta för firmor i Sverige som bedriver handel med produkter från Storbrittannien avseende produkt-sökning, marknadsför ...
Gifting Consulting AB
Org.nr: 556854-1485
Aktiebolaget ska bedriva konsultationer inom marknadsföring, sponsring och event inom företagsorganisationer, utbildning och konsultationer inom djurverksamhet, äga och förvalta värdepapper samt fastigheter samt därmed f ...
Go for life - food, health & people Sweden AB
Org.nr: 556784-1688
Bolagets verksamhet är att 1. Bedriva handel med livsmedel, kapitalvaror samt övriga varor. Försäljning av produkter och tjänster inom handel, ekonomi och marknadsföring. Bedriva utbildning och utredning med eller om män ...
IAF Media HB
Org.nr: 969756-4194
Företaget ska bedriva försäljning, produktion och konsultverksamhet inom området reklam och marknadsföring.
JooBe Creative AB
Org.nr: 559023-1873
Uppdragsverksamhet inom områdena ljusdesign, layout, fotografi, styling av personer, hem och platser, reklam, PR, marknadsföring, mat-, rese- och inredningsreportage samt därmed förenlig verksamhet.
KPO Innovation AB
Org.nr: 556529-9285
Bolaget skall bedriva utveckling, produktion, marknadsföring, konsultverksamhet inom audio-produkter samt utbildning inom audio-området, handel med och förvaltning av värdepapper, äga och förvalta andelar i dotter- och i ...
Lars Frölander AB
Org.nr: 556585-2992
Bolagets skall bedriva konsultverksamhet inom utbildning, kapitalförvaltning, fastighetsförvaltning, marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Newbiz AB
Org.nr: 556102-4273
Bolaget skall bedriva start och utveckling av nya svenska och utländska företag. Bolaget ska bedriva rådgivning och utbildning till företagare och företagsstartare samt rådgivning inom ledning, marknadsföring, organisati ...
Nikeisha Andersson Film AB
Org.nr: 556983-5977
Bolaget skall bedriva film- och mediaproduktion, marknadsföring, PR, eventproduktion och därmed förenlig verksamhet.