Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Markarbeten i Vallentuna

Aktiebolaget Rådbergs Grundläggnings & Schakt- entreprenader
Org.nr: 556241-1347
Bolaget skall utföra schaktnings-, grund- och övriga byggnadsarbeten, bud- och godstransporter och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Traktortjänst Tomas Kjellström
Org.nr: 556089-6101
Bolaget skall bedriva entreprenad och serviceverksamhet avseende schakt, grävning och trädgårds- anläggningsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Axckor Transport & Markentreprenad AB
Org.nr: 556697-2823
Föremålet för bolagets verksamhet är transporter, kranarbeten, markarbeten, trädfällning, båttransporter, maskintransporter och därmed förenlig verksamhet.
B.A.T. Cofra AB
Org.nr: 556661-8616
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom geoteknik innefattande vertikaldränering, plastmembran, vertikala tätskärmar och geotextilier samt ärmed förenlig verksamhet.
Bergsängs gräv o service AB
Org.nr: 556947-3787
Bolaget skall bedriva entreprenadarbeten, service och reparation inom bygg och anläggning och därmed förenlig verksamhet.
BS Mark och Trädgård AB
Org.nr: 556808-3496
Bolaget ska bedriva skötsel och underhåll av grönytor, markanläggningsverksamhet, trädgårdsdesign och därmed förenlig verksamhet, genom att tillhandahålla för dessa ändamål lämplig personaloch arbetsledning till företag ...
Cavator Entreprenad AB
Org.nr: 556723-2771
Bolaget ska vara verksam inom markentreprenad, reparation av motorfordon, personbilar, lastbilar, bussar och grävmaskiner samt därmed förenlig verksamhet.
Claes Johansson Mark & Anläggning AB
Org.nr: 556741-9642
Bolaget skall bedriva schakt och dränering av husgrunder, anläggningsschakt och transporter. Reparation och underhåll av järnvägar.
Danderyd-Kedjan åkeri AB
Org.nr: 556165-2289
Bolaget skall bedriva åkeri- och entreprenadverksamhet sam idka därmed förenlig verksamhet.
Dignum Mark & Anläggning AB
Org.nr: 559004-2106
Aktiebolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom markanläggning och byggverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.
DIM Schakt AB
Org.nr: 556899-8693
Bolaget skall bedriva gräv- och schaktarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Elbruket AB
Org.nr: 556271-5804
Aktiebolaget ska bedriva konsult- och entreprenadverksamhet inom installationsteknik för el-, tele- och data anläggningar samt entreprenadverksamhet och maskinuthyrning inom vvs-, bygg- och anläggningsteknik.
Entreprenad Leo Söderberg AB
Org.nr: 556812-9307
Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom gräv och transport. Förvalta fast och lös egendom, samt därmed förenlig verksamhet.
Erema Entreprenad AB
Org.nr: 556401-6318
Bolaget skall bedriva bygg och markentreprenad, projektledning samt annan därmed förenlig verksamhet.
F.M.E. El Bygg & Anläggning AB
Org.nr: 556243-2822
Bolaget skall bedriva anläggnings- och entreprenadverksamhet inom el, bygg, mark, jordbruk och skogsbruk samt därmed förenlig verksamhet.
First to the Line AB
Org.nr: 556603-7353
Bolaget skall utföra tjänster inom markarbeten samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva tävlings- verksamhet med hästar samt därmed förenlig verksamhet.
Fredens Schakt AB
Org.nr: 559032-2508
Markarbeten, grundarbeten, vägunderhåll, snöröjning, och lastbilstransporter.
Grana Markservice KB
Org.nr: 969619-5768
Markentreprenader.
H.FRÖLIN SCHAKT HB
Org.nr: 916500-3253
GRÄVNINGS- OCH SCHAKTNINGSARBETEN, RÖRLÄGGNING SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET
Hazer Mark, Bygg & Entrepenad AB
Org.nr: 556985-6601
Bolaget ska utföra arbeten och tjänster inom mark- och byggbranschen, såsom markarbete, trädgårdsanläggning, nybyggnation, tillbyggnation, ombyggnation och renovering. Bolaget skall också bedriva uthyrning av verktyg och ...