Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Markarbeten i Stockholm

AB Bygg Teknik i Sundbyberg
Org.nr: 556774-4106
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bygg- och markarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
ABIMA Gruppen AB
Org.nr: 556263-7180
Bolaget ska bedriva mark-, trädgårds-, park- och bygg- entreprenadarbeten samt konsultverksamhet inom dessa områden. Bolaget ska vidare tillhandahålla städtjänster. Dessutom ska verksamheten omfatta import, export och fö ...
AD tillsammans AB
Org.nr: 556930-4545
Aktiebolaget ska tillhandahålla tjänster och koncept inom social stadsutveckling jämte därmed förenlig verksamhet.
Adel El AB
Org.nr: 556991-9151
Elinstallationer, styr & reglering inom stark och svagström till privatkunder och och företagskunder. Bolaget ska förvalta värdepapper och aktier, även äga och förvalta fastigheter.
AGAB i Mellansverige AB
Org.nr: 556933-9822
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva rivningsarbeten och asbestsanering samt därmed förenlig verksamhet.
Akribit AB
Org.nr: 559002-1274
Byggtjänster till privatpersoner. Underleverantör till andra företag. I byggtjänster ingår renovering och nybyggnation av hus och lägenheter, invändigt såväl som utvändigt, samt markarbeten. Trädgårdstjänster till privat ...
Aktiebolaget Brännkyrka Grävmaskiner
Org.nr: 556042-5901
Bolaget skall idka entreprenader med schaktning, grävning och transporter samt konsultationer, köp och försäljning inom ekonomi och dtat ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Murarfirma CTJ
Org.nr: 556882-3255
Aktiebolaget ska bedriva murning samt putsningsarbeten, platt- sättning, målning, tak samt grund och markarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Aktiv Service i Stockholm AB
Org.nr: 556854-3754
Aktiebolaget ska bedriva dränering av husgrunder, markentreprena- der, snöröjning, byggverksamhet, trädgårdsskötsel, städning samt administrativ service och därmed likartade verksamheter.
AMPHO AB
Org.nr: 556848-2714
Bolaget ska bedriva journalistik, redovisning & bokföring, media, medieproduktion, fotografering, förlagsverksamhet och personaluthyrning.
Anders Byrå AB
Org.nr: 556957-3396
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom installationsteknik och informationsteknik och bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva grävmaskinentreprenad, transportverks ...
Anholmen Fastighets AB
Org.nr: 556235-2418
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att självt eller genom delägarskap i andra företag äga och förvalta fast och lös egendom, driva kemisk industri och idka handel med kemiska produkter ävensom bedriva annan därm ...
AO Entreprenadtjänst i Stockholm AB
Org.nr: 556995-2269
Bolaget skall bedriva entreprenadtjänster inom mark, bygg och anläggning samt annan därmed förenlig verksamhet.
Arto Virtanen Consulting AB
Org.nr: 559028-6927
Bolaget ska bedriva managementkonsulting, styrelseuppdrag, köp- och försäljning av värdepapper, HR-utbildning, snöröjning och markarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
B. GRUNNLID AB
Org.nr: 556964-5293
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet, fastighetsskötsel, samt monteringsservice vid mässor och event samt därmed förenlig verksamhet.
Bacuda Gruppen AB
Org.nr: 556921-2508
Bolaget ska utföra rivning, sanering och övrig byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare bedriva byggentreprenad samt bemanning. Äga och förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
BDAB Biggus Dickus AB
Org.nr: 559002-8287
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom transport, mark, väg och anläggningsarbeten, byggnations-, demonterings-, rivningsarbeten även entreprenadverksamhet och maskinuthyrning inom mark- och anläggningsbranschen ...
Benny Johansson Golv & Kakel Design AB
Org.nr: 556681-6962
Bolaget skall utföra byggnads-, sten- och markarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Bictor Entreprenad HB
Org.nr: 969768-5098
Företaget skall bedriva främst verksamhet inom sanering och snöröjning i Stockholm tunnelbana samt anläggningsarbeten. Områden vi kommer jobba inom är följande: snöröjning, takskottning, anläggnings-, snickeri och saneri ...
Bygg riv & motor Dan Uppman AB
Org.nr: 556665-5238
Bolaget skall bedriva byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.