Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Markarbeten i Södertälje

Acira Fordon AB
Org.nr: 556724-0790
Bolagets verksamhet ska vara att uföra service-, reparations-, plåt- och lackeringsarbeten av fordon och containers, snöröjning och markarbeten, handel med fordon, uthyrning av personal samt idka därmed förenlig verksamh ...
Aktiebolaget Styrhytten
Org.nr: 556329-9642
Bolaget skall bedriva teknisk utveckling och handel inom transport- och bilbranschen, äga och förvalta samt bedriva handel med fastigheter och värdepapper samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Allebjörks Entreprenad AB
Org.nr: 556520-8161
Bolaget skall utföra grundarbeten, schaktning och planering av mark på entreprenad ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
ANG Forfast AB
Org.nr: 556717-9758
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva fastighetsservice, fastighetsförvaltning, drift och underhåll, industriellt underhåll, el och styr installationer, byggverksamhet, konsultverksamhet inom el- styr- industri- och b ...
Autoschakt Kennert AB
Org.nr: 556312-4279
Bolaget skall utföra mark-, bygg- och rivningsarbeten, bedriva uthyrning av entreprenadmaskiner, bedriva leasing och factoringverksamhet företrädesvis inom bil- och databranscherna ävensom att äga och förvalta fast och l ...
Beg Bygg Sanering i Södertälje AB
Org.nr: 556335-0783
Bolaget skall bedriva sanerings-, bygg- och rivningsverksamhet, äga och förvalta värdepapper samt bedriva leasing- och factoringverksamhet företrädesvis inom bil- och databranscherna, ävensom idka därmed förenlig verksam ...
Benjamin's Montageservice AB
Org.nr: 556920-6450
- Renoveringsarbete - Markarbete - Takarbete - Byggnation av hus
Berga Mark MB i Stockholm AB
Org.nr: 556617-1657
Bolaget skall bedriva mark- och asfaltentreprenad, konsultation inom området och därmed förenlig verksamhet, byggverksamhet, rivningsentreprenader, entreprenadtransporter och därmed förenlig verksamhet. Import och försäl ...
Bro & Väg Mälardalen AB
Org.nr: 556313-2397
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggnads- och anläggningsverksamhet, äga och förvalta fast egendom, samt annan därmed förenlig verksamhet.
BST Berges Schakt o Transport AB
Org.nr: 556679-7857
Bolagets verksamhet ska vara att utföra gräv- schakt- och entreprenadarbeten samt transportarbeten jämte därmed förenlig verksamhet.
Bygg & Transport i Nykvarn AB
Org.nr: 556804-1783
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bygg- och rivningsarbeten, bergsprägning- och markarbeten, bedriva lokalvård och godstransporter, äga och förvalta fast och löst egendom och idka med ovanstående förenlig ...
Bygg- & Markplanering i Mariefred AB
Org.nr: 556337-6200
Bolaget ska bedriva byggnads- och anläggningsarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Byggnadsingeniör Johnny Johansson AB
Org.nr: 556093-8259
Bolaget skall bedriva byggnadskonsultation och byggnadsverksamhet, idka handel med fast egendom och byggnadsmaterial samt driva därmed förenlig verksamhet.
Daniel Johanssons Entreprenad & Bemanning KB
Org.nr: 969715-4582
Bolaget ska bedriva planering av husgrunder, schaktarbeten och personaluthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
Edina Stensättning AB
Org.nr: 556302-8900
Bolaget skall vara inköp, bygga, äga och förvalta fastigheter, utföra entreprenadarbeten inom bygg- och anläggning samt idka kortare och längre värdepappersförvaltning jämte därmed förenlig verksamhet.
Entreprenad Service Stockholm AB
Org.nr: 556860-3616
Bolaget ska bedriva förvärvs-, utvecklings och försäljningsverksamhet av tomter och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Plåt & ventilation, byggverksamhet, mark och anläggning samt uthyrning av personal.
FORIA AB
Org.nr: 556069-1684
Bolaget skall marknadsföra, försälja och utföra transport-, maskintjänst- och entreprenaduppdrag inom byggnads- och anläggningsbranscherna, bedriva återvinningsverksamhet, renhållnings- och distributionsverksamhet, äga o ...
G:ssons Trädgård & Markentreprenad AB
Org.nr: 556458-0644
Föremålet för bolagets verksamhet är trädgådsskötsel och markarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Gefe Mark & Bygg AB
Org.nr: 556619-2703
Föremålet för bolagets verksamhet är entreprenad, byggnation, fastigheter och därmed förenlig verksamhet. Även försäljning av varor över internet
Greens Anläggnings AB
Org.nr: 556297-0961
Bolaget skall utföra mark-, bygg- och rivningsarbeten, bedriva leasing och factoringverksamhet företrädesvis inom bil- och elektronikbranscherna ävensom att äga och förvalta fast och lös egendom, samt att idka därmed sam ...