Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Markarbeten i Kiruna

All-Sten Förvaltning i Kiruna AB
Org.nr: 556724-7480
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva entreprenad verksamhet med lastbilar, lastmaskiner och grävmaskiner samt förvaltning av maskinentreprenad avtal och därmed förenlig verksamhet.
B.J:s Borr o Grävservice AB
Org.nr: 556409-4562
Aktiebolaget ska bedriva bygg- och anläggningsarbeten inom gräv- och schaktbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Baggos Bygg i Kiruna AB
Org.nr: 556738-7393
Föremålet för bolagets verksamhet är byggnadsarbeten, markarbeten, uthyrning av personal, installation och försäljning av energiprodukter, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Bjönnes Entreprenad AB
Org.nr: 556994-6659
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsulttjänster inom entreprenad, mark- och rivningsarbeten, helikoptertjänster, uthyrning av fordon och personal samt därmed förenlig verksamhet.
Bolta AB
Org.nr: 556863-8414
Event, DJ och live sång. Markarbete o sanering i gruva. Grovrensning av byggarbetsplatser
Emmoths Maskin Entreprenad Kiruna AB
Org.nr: 556753-5769
Bolagets verksamhet är att bedriva entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningssektorn med lastmaskiner och grävmaskiner samt uthyrning av maskiner och därmed förenlig verksamhet.
Extreme Locations AB
Org.nr: 556803-1859
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra tjänster inom filmproduktion, guidning mot besöks- och turistnäringen samt bedriva entreprenad inom bygg- och gruvindustrin samt därmed förenlig verksamhet.
Fjällborgs Entreprenad och Transport AB
Org.nr: 559025-0279
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva traktor- och åkeriverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
GMT Grönli Maskintjänst AB
Org.nr: 556855-9321
föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva maskinentreprenader inom åkerinäringen samt därmed förenlig verksamhet.
Göran Fjällborgs Åkeri AB
Org.nr: 556465-6329
Bolaget skall bedriva traktor- och lastbilsentreprenad ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Johanssons Bygg i Kiruna AB
Org.nr: 556772-4363
Bolaget ska bedriva bygg- och maskinentreprenad, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Kiruna Fältrep AB
Org.nr: 556738-7047
Bolaget ska bedriva reparation av entreprenadmaskiner såsom traktorer och lastbilar samt reparation av hydraulikmaskiner, turistverksamhet såsom guidning, markarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Klemo Data AB
Org.nr: 556637-5209
Bolaget skall erbjuda konsultation, installation, service och systemförsäljning inom data-drift och automation samt därmed förenlig verksamhet.
Last & Terräng Häggroths Traktor AB
Org.nr: 556371-4947
Bolaget skall bedriva gräv- och schaktningsentreprenader, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Magnus & Robin Entreprenad AB
Org.nr: 556804-5537
Bolaget ska bedriva schakt- och entreprenadarbeten, personaluthyrning och därmed förenlig verksamhet.
Mark & Industriservice i Kiruna AB
Org.nr: 556715-8679
Bolaget ska bedriva mark, verkstads -, bygg och betongarbeten, spår - och tunnelunderhåll efter järnväg, personaluthyrning, filmproduktion, guidning, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Mertajärvi Grävservice AB
Org.nr: 556600-9675
Föremålet för bolagets verksamhet är entreprenadverksamhet inom transporter och grävning, transportverksamhet, persontransporter, beställningstrafik med buss och taxi och uthyrning av fordon samt handel med värdepapper o ...
Mikael Johanssons Schakt o Planering AB
Org.nr: 556696-6437
Bolaget skall bedriva grävmaskinsrörelse samt därmed förenlig verksamhet.
Monica Esberg Städservice AB
Org.nr: 556897-3084
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva städservice och skönhetssalong samt därmed förenlig verksamhet.
NICKES entreprenad AB
Org.nr: 556854-0933
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva maskin- entreprenad, grävning och schaktning samt därmed förenlig verksamhet.