Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Markarbeten i Grödinge

Ax3 Entreprenad AB
Org.nr: 556744-2610
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva byggnation och markentreprenad jämte därmed förenlig verksamhet.
CTU MARK OCH ANLÄGGNING AB
Org.nr: 556670-3699
Bolaget ska bedriva entreprenad inom markarbeten, reparation, köp och försäljning av fordon, byggnationer, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
EKAB Entreprenad i Grödinge AB
Org.nr: 556631-8902
Bolagets verksamhet består av transporter, entreprenadverksamhet inom transport samt därmed förenlig verksamhet.
Grundemarks schakt & transport, GST AB
Org.nr: 556746-0935
Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom markarbeten och transport jämte därmed förenlig verksamhet.
Grödinge Sten & Bygg AB
Org.nr: 556645-4566
Bolaget skall bedriva isoleringsarbeten inom byggbranschen, sten-, tak- och markarbeten, om-, ny- och tillbyggnadsarbeten, gjuteriarbeten, kakelsättning, transporter inom byggbranschen, installation och försäljning av vä ...
Hageman Entreprenad AB
Org.nr: 559017-5153
Bolaget skall bedriva verksamhet inom berg och stenspräckning, mark och vägunderhåll, maskinentreprenad inom bygg och anläggning samt därmed förenlig verksamhet.
HALLQVIST MARK & ENTREPRENAD AB
Org.nr: 559038-3062
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva schakt- och markarbeten, åkeriverksamhet, uthyrning av maskiner och redovisningstjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Husby Entreprenad AB
Org.nr: 556674-2812
Bolaget skall idka entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggning och markskötsel samt därmed förenlig verksamhet.
Johan Lundberg Byggledning AB
Org.nr: 556879-6758
Bolaget ska utföra mark- och byggentreprenader samt erbjuda konsulttjänster inom hela byggnadssektorn och därmed förenlig verksamhet.
JS ENTREPRENAD HB
Org.nr: 916506-9049
MARKARBETEN
Kenneths Schakt och Maskinentreprenad AB
Org.nr: 556739-1189
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva åkeri och entrepenadverksamhet inom mark och bygg samt därmed förenlig verksamhet.
Klaus Westers Mark & Transport AB
Org.nr: 556798-0726
Bolaget ska bedriva mark- och anläggninsarbeten, kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
KSM Agro AB
Org.nr: 556886-0042
Aktiebolaget ska bedriva lantbruk, växtodling och entreprenader inom bygg och mark samt därmed förenlig verksamhet.
Kåre Agro & Entreprenad AB
Org.nr: 556328-2226
Bolaget skall bedriva jordbruk och byggnadsentreprenad jämte snöröjning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Lingfjords Fasadtvätt AB
Org.nr: 556716-2473
Bolaget ska bedriva bilrenovering samt fasadrenovering ävensom idka därigenom förenlig verksamhet.
Ls & Lz Entreprenad AB
Org.nr: 556894-3442
Mark- och bygganläggning. Lokalvård.
M Janssons Dumpertransporter AB
Org.nr: 556734-8585
Bolaget skall bedriva markentreprenader och transporter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Martin Norlings Fastighetsservice AB
Org.nr: 556973-4287
Bolaget skall bedriva allmän fastighetsservice såsom bygg-, el-, VVS- och markarbeten samt idka därmed förenlig verksamhet. Även datakonsulttjänster såsom nätverksservice och liknande kan komma ifråga.
Mickes Schakt & Planering AB
Org.nr: 556396-1241
Bolaget skall bedriva gräv och schaktarbeten, snöröjning samt därmed förenlig verksamhet.
NRS VVS AB
Org.nr: 559010-3197
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva VVS-, rivnings- och snickeriarbeten samt därmed förenlig verksamhet.