Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Markarbeten i Enköping

Air support Enköping AB
Org.nr: 556971-5278
Bolaget skall bedriva verksamhet inom ventilation, bygg, anläggning och markarbeten samt fastighetsservice och därmed förenlig verksamhet.
Allservice i Enköping AB
Org.nr: 556811-4952
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra mark- schakt- entreprenader, utföra snöröjning och städtjänster, handel med entreprenadmaskiner, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhe ...
Anders Brolin AB
Org.nr: 556439-3055
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruksverksamhet, äga och förvalta fast egendom och värdepapper, utföra entreprenadverksamhet såsom snöröjning, vägunderhåll och markarbeten, import och försäljning av maskindelar inom ...
AP Sprängtjänst AB
Org.nr: 556684-3750
Bolaget skall utföra borr och sprängning, schaktning, markarbeten och byggnationer och därmed förenlig verksamhet.
Benala Entreprenad & Lantbruk AB
Org.nr: 556774-7513
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva jordbruk med spannmålsodling samt entreprenadverksamhet inom jordbruk, snöröjning, anläggningsarbete samt därmed förenlig verksamhet.
Byggkonsult Olle Carlson AB
Org.nr: 556559-4925
Bolaget skall bedriva konsultation och projektering inom byggnation, markarbeten och entreprenadverksamhet, samt försäljning av varor inom byggnadsbranschen, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Chandra Entreprenad International AB
Org.nr: 556803-0984
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva uthyrning av arbetskraft, entreprenadarbeten med grävmaskiner, byggnadsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Comeco Trading AB
Org.nr: 556423-5181
Bolaget skall idka försäljning av byggmaskiner och luftkondi- tionering. Entreprenadrörelse huvudsaklingen avseende maskin- entreprenad samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
EcoDiem AB
Org.nr: 556836-2478
Bolaget ska bedriva försäljning av produkter och tjänster inom anläggning och trädgård. Bedriva utbildning och coachning samt konsultverksamhet inom ledarskap, personlig utveckling, ekonomi och logistik. Bolaget ska även ...
Eklunds Sten och Stubb AB
Org.nr: 559008-5840
Verksamheten ska i huvudsak bestå i stenspräckning , stubbfräsning och fastighet-trädgårdsskötsel samt med det förenlig verksamhet.
Engströms maskin & konsult AB
Org.nr: 556957-7629
Aktiebolaget ska utföra tjänster inom mekanisk konstruktion, CAD-metodik och konstruktionsssytematik samt maskinarbeten inom mark och anläggning.
Enströms Entreprenad AB
Org.nr: 556609-3620
Bolaget skall bedriva jordbruksarbeten, redovisning samt entreprenad, i huvudsak mark- och anläggningsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Fjärdhundra Rör AB
Org.nr: 556822-3027
Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom värme, vatten, sanitet, byggnation, ventilation, elinstallationer och markarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
GATA Konsult AB
Org.nr: 556351-3364
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och administration, äga och förvalta värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Gravent AB
Org.nr: 556847-6559
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva schackt- och markentreprenadarbeten, försäljningskonsultverksamhet, handel och uthyrning av bilar, båtar, motorcyklar och entreprenadmaskiner, byggverksamhet, uthyrning av ...
HBet Lilla gårdens lanthandel i Litslena
Org.nr: 969765-8665
Försäljning av gårdsprodukter som ägg' kycklingar' höns, honung' bin, hästverksamhet med bland annat stuteri-verksamhet samt ridlektioner, hunduppfödning samt hundkurser, inköp och försäljning av antikviteter och kuriosa ...
Handskott AB
Org.nr: 556973-9658
Företaget ska bedriva markbearbetning såsom snöröjning, sandsopning, gräsklippning, städning av gator, lövblåsning samt även bygg och målningsarbete.
Hummelsta Schakt & Sprängning AB
Org.nr: 556314-6900
Bolaget skall utföra entreprenadarbeten inom gräv- och schaktbranschen. Bedriva hästavel, tävlingsverksamhet samt handel med hästar, redovisningsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
JB Entreprenad & Konsult HB
Org.nr: 969730-5572
Bedriva verksamhet inom mark, trädgård och byggarbeten. Även utveckla och konstruera elektronisk utrustning såsom styrskåp till nödbelysningsanläggningar och all med ovan förenlig verksamhet.
JoBo Lantbruk AB
Org.nr: 556908-9815
Bolaget skall bedriva lantbruk och entreprenadverksamhet inom lantbruk, livsmedelshantering, markarbeten. Produktion förädling och försäljning av bioenergi samt annan därmed förenlig verksamhet.