Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Markarbeten i Borlänge

AB Pilbo bygg och inredning
Org.nr: 556925-9830
Bolaget ska bedriva ny- och ombyggnation av hus, inredningsarbeten, markarbeten, uthyrning av mindre entreprenad- maskiner, byggservice samt därmed förenlig verksamhet.
Alfs Lyft AB
Org.nr: 556436-2456
Bolaget skall idka maskinlyft och markentreprenadarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Beischers Gräv- och Schaktmaskiner AB
Org.nr: 556088-9296
Bolaget skall utföra grävningar, schaktningar och planeringar, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Borlänge Entreprenadschakt AB
Org.nr: 556198-2710
Bolaget skall utföra schaktarbeten ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Borlänge Jord & Schakt AB
Org.nr: 556366-8697
Bolaget skall idka entreprenadverksamhet, - företrädesvis inom schaktningsbranschen- och jordbruksverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.
Br. Axelssons Mark & Sten AB
Org.nr: 556850-9904
Bolaget ska utföra markanläggningar samt därmed förenlig verksamhet.
Dala Grundteknik AB
Org.nr: 556778-2387
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Dala Markservice AB
Org.nr: 556635-4568
Bolaget ska bedriva markarbeten, handel med entreprenadmaskiner, fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Dala Trädgårds AB
Org.nr: 556417-7821
Bolaget skall bedriva markarbeten, bedriva handel samt äga och förvalta fast egendom och värdepaper och därmed förenlig verksamhet.
Dennis Matsson Mark & Konsult AB
Org.nr: 556925-5226
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bygg- och anläggningsarbeten, fastighetsförvaltning samt konsultverksamhet inom mark och fastighet och därmed förenlig verksamhet.
Domnarvets Industrirenhållning AB
Org.nr: 556100-5827
Bolaget skall bedriva renhållningsarbete, transportverksamhet av gods, entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsbranschen, kapitalförvaltning, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Engströms Entreprenad i Borlänge AB
Org.nr: 556588-6115
Bolaget skall bedriva maskinentreprenadverksamhet, handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Erikssons Bygg & Entreprenadmaskiner AB
Org.nr: 556241-6395
Bolaget skall bedriva markentreprenader, mindre byggentreprenader samt åkeriverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Famco HB
Org.nr: 916582-0219
Handel med diverse handelsvaror samt service och konsultverksamhet. Husbyggnation och renoveringar. Gräv och markarbeten.
Garantiasfalt i Ornäs AB
Org.nr: 556385-4750
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet med bostadshus och andra byggnader, asfalterings- och andra markarbeten samt idka därmed förenliga verksamheter.
GeoMed Sweden AB
Org.nr: 556958-1795
Aktiebolaget ska bedriva fysioterapi, rehabilitering, föreläsning och utbildning inom rehabilitering och friskvård, idrottsmedicinsk rådgivning, PT-tjänster. Ambulerande veterinärverksamhet, föreläsning och utbildning in ...
Gran & Berg Entreprenad AB
Org.nr: 556854-2590
Aktiebolaget ska bedriva gräv- och schaktentreprenader, skogsröjning samt därmed förenliga verksamheter.
GVO i Dalarna AB
Org.nr: 556813-0909
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva avloppsspolning och därmed förenlig verksamhet.
Hellgrens Gräv AB
Org.nr: 556368-5972
Bolaget skall utföra gräv- och schakttjänster ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Hobby Entreprenad Borlänge AB
Org.nr: 556907-7182
Bolaget ska bedriva grävmaskinrörelse samt därmed förenlig verksamhet.