Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marina i Västra frölunda

Bo Fastening AB
Org.nr: 556593-0640
Bolaget skall bedriva försäljning av specialdetaljer till byggnadsindustrin, företrädesvis fästdetaljer och kemiskt tekniska produkter, samt köpa och båtar och marina produkter och båttillbehör. Bolaget skall även äga oc ...
Båtsystem i Göteborg AB
Org.nr: 556380-6040
Bolaget skall bedriva tillverkning och handel inom den marina sektorn samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bövik Marin AB
Org.nr: 556437-7611
Bolaget ska bedriva handel med marina utrustningar inom sjöfarts- och varvsnäringen. Bolaget ska även bedriva föräljning av imagekonsultationer och därmed förenliga produkter inom kosmetik, hudvård samt modebranschen sam ...
CABING AB
Org.nr: 556577-1119
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva värdepappersförvaltning, uthyrning och leasing av kontorsmaskiner och kontorsinventarier, försäljning och trading av marina produkter samt marknadskonsultation ...
CIVON Engineering i Göteborg AB
Org.nr: 556579-1554
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom den marina sektorn samt förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet.
CJ Marin AB
Org.nr: 556660-9904
Bolaget ska utföra marina reparationer av båtar, fartyg och motorer, utföra sjötransporter samt konsulttjänster inom fiskerinäringen och därmed förenlig verksamhet.
Eklanda Screen AB
Org.nr: 556681-5386
Bolaget skall bedriva screentryckeri och därmed förenlig verksamhet samt att äga och förvalta fastigheter och värdepapper. Bolaget skall även bedriva försäljning, uthyrning och event av'med marina produkter samt därmed f ...
Fiskebäcks Marina AB
Org.nr: 556462-8229
Bolaget skall bedriva handel med båtar och båttillbehör, utföra tillverkning, reparationer och service inom det marina området samt utföra verkstadsarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Fläkt Marine Group AB
Org.nr: 556658-8652
Föremålet för bolagets verksamhet är att finansiera, äga och driva bolag med anknytning till marin verksamhet, samt bekosta och utveckla ventilations-, automations- och kylprodukter för den marina marknaden och därmed fö ...
Göteborgs Marincenter AB
Org.nr: 556658-2655
Bolaget skall bedriva reparations- och serviceverkstad inom den marina branschen, handel med båtar samt komponenter och tillbehör till dessa, äga och förvalta fast och lös egendom ävensom därmed förenlig verksamhet.
Habi Kjellberg AB
Org.nr: 556864-5856
Bolaget skall bedriva konsultationer inom den marina industrin, service, handel med motorer, båtar och tillbehör, transporter och fordonservice, äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamh ...
Hjuviks Marinanläggning AB
Org.nr: 556031-9880
Bolaget skall bygga, äga och förvalta fastigheter, äga och förvalta marina agenturer, köp och försäljning och förmedling av båtar och övriga marina produkter, jämte försäljning av marina bränslen samt förvaltning av mari ...
iFlow Group AB
Org.nr: 556536-1267
Bolaget skall bedriva export, försäljning, rådgivning, service och installation av kösystem, försäljning av TV-, video-, ljud- och multimediasystem, kontorsmaskiner, samt elprodukter, utveckling och försäljning av mjukva ...
Imatech Marin & Industri AB
Org.nr: 556925-2801
Bolaget ska bedriva försäljning och distribution av marina motorer samt verkstadsmaskiner, samt därmed förenlig verksamhet.
K-G Sahlin Marinteknik AB
Org.nr: 559008-3332
Bolaget ska bedriva service och reparationer inom den marina sektorn, konsultverksamhet inom den marina sektorn, föredrag- och utbildningsverksamhet, utveckling av marina produkter, fastighetsförvaltning, förvaltning av ...
KAVENGA AB
Org.nr: 556851-4292
IT logistik, program och systemutveckling, inköp och försäljning av marina produkter. Verksamhetsområde: Sjöfart, Marina industrin, Logistik
Krabbeskärs Verkstads AB
Org.nr: 556900-9995
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning av mekaniska produkter för livsmedelssektorn, fiskerinäringen och den marina sektorn samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva handel, rep ...
KVA Hydraulic AB
Org.nr: 556900-9987
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning av mekaniska produkter för livsmedelssektorn, fiskerinäringen och den marina sektorn samt därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget bedriva handel, repar ...
Leffler Marine Consulting AB
Org.nr: 556796-1742
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom den marina sektorn, bedriva utbildning på konsultbasis samt förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet.
Lindahl Motorverkstad AB
Org.nr: 556472-0687
Bolaget skall bedriva köp, försäljning, reparationer, transporter av bilar och båtar, handel och import av nya och begagnade bildelar och marina maskiner samt därmed förenlig verksamhet.