Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lokalvård i Norsborg

Adins Service AB
Org.nr: 556979-1634
Bolagets verksamhet skall bestå av städ och lokalvård, och handel av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Adriana AB
Org.nr: 556601-1986
Bolaget skall bedriva lokalvård samt därmed förenlig verksamhet.
Alby Assistans ek. för.
Org.nr: 769623-0817
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bereda dem arbete i föreningen och'eller ge möjligheter till studier, personlig utveckling och andra aktiviteter som kan gynna medlemmen. ...
Artur Dabek Stockholm AB
Org.nr: 556955-3794
Aktiebolaget ska bedriva administrativa tjänster, uthyrning av personal, miljöservice, lokalvård, byggservice, handel med byggvaror och handel med värdepapper för egen räkning samt idka förenlig verksamhet.
Bygg, Riv & Service CR AB
Org.nr: 556824-0468
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara byggentreprenad, rivningsarbeten, fastighetsservice och lokalvård samt därmed förenlig verksamhet.
CZADERSON BYGG AB
Org.nr: 559004-7808
Allmän byggservice, finsnickeri, ombyggnad, tillbyggnad, uthyrning av personal, administrativa tjänster, lokalvård, miljöservice, handel med byggmaterial, handel med värdepapper för egen räkning samt förenlig verksamhet.
Dinex Entreprenad AB
Org.nr: 556744-7932
Bolaget ska bedriva totalentreprenad, byggnadsreparationer, takarbete, rivning , målararbetet, fönsterrenovering, transport av gods, lokalvård, export och import av aluminium-, trä-, koppar-, plast-, färg-, och hushållsp ...
Dorlen HB
Org.nr: 969758-2253
Bolaget ska bedriva arkitekt- och designverksamhet, projektering och byggledning, nybyggnation, objektrenovering, lokalvård, import och export av byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
Express Miljö Service Botkyrka AB
Org.nr: 559012-0779
Vi ska sälja tjänster som flyttstäda, rivningsarbete, lokalvård, flyttning, kontorsstäd, privat och företag städning.
Galip Bygg & Städ AB
Org.nr: 559026-9915
Bolaget ska utföra golv-, tak- och byggnadsentreprenader samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska utföra måleriarbeten, byggnadssnikeriarbeten samt golv och väggbeläggningsarbeten. Bolaget skall bedriva miljö- och lo ...
GRASS Import & Export KB
Org.nr: 969775-0645
Bolaget skall bedriva entreprenad inom bygg och lokalvård, uthyrning av personal, fest- och eventarrangör, catering. Import, export och försäljning av maskiner, utrustning, material, reservdelar inom bygg och städning sa ...
HLS Städ HB
Org.nr: 969766-0752
Företaget ska bedriva tjänster i form av trappstädning, kontorsstädning och övrig lokalvård, redovisningstjänster samt framställning av digitalt presentationsmaterial.
Invent Städ & Transport i Stockholm AB
Org.nr: 556756-3126
Bolaget ska bedriva lokalvård, transportservice samt idka därmed förenlig verksamhet.
JABRAHUS AB
Org.nr: 556921-4454
Bolaget ska utföra byggnads- och anläggningsarbeten såsom nybyggnationer och renoveringar, till- och ombyggnader, murnings- och målningsarbeten, plattsättning i våtutrymmen, kakel- och klinkersättning, snickeri, dränerin ...
Jeshua Service HB
Org.nr: 969745-4677
Byggverksamhet, som rivning, målning, byggstäd, lokalvård, städning samt därmed förenlig verksamhet. Restaurant service som diskare.
JVJ Byggservice HB
Org.nr: 969728-7507
Byggtjänster, snickeri, målningar, vvs-installationer, ombyggnationer. Lokalvård. Trädgårdsarbeten.
LemBerg Bud KB
Org.nr: 969768-7425
Byggbranschen, renovering, lokalvård, städning, trädgårsservice, snöröjning.
MAREX BYGGSERVICE
Org.nr: 780614-XXXX
Byggverksamhet och lokalvård: renovering, tillbyggnad, snickeriarbeten, målningsarbeten, stenläggning, fasadrenovering, reparationer av hus och anläggningar samt städtjänster.
Maria & Alonso Städservice HB
Org.nr: 969612-4768
Lokalvård samt därmed förenlig verksamhet.
Marmax Bygg AB
Org.nr: 556998-9477
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara byggverksamhet och renoveringar även lokalvård och handel med byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.