Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Livsmedelsindustri i Stockholm

1 Lounge & Coffee Roasters AB
Org.nr: 559010-2439
Bolaget ska bedriva import, rostning och försäljning av kaffebönor samt i mindre utsträckning bedriva handel med kaffeutrustning och utbildningstjänster.
AB Maison Pierre
Org.nr: 556598-3953
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av livsmedel, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Stockholms Aeter- & Essencefabrik
Org.nr: 556074-4236
Bolaget skall driva tillverkning och försäljning av essencer ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Svensk Fruktunion
Org.nr: 556125-8640
Bolaget ska bedriva handel med frukt och grönsaker, äga och förvalta fastigheter, skog och mark, personaluthyrning företrädesvis inom lager- och chafförbranschen, båtcharterverksamhet, import, inköp, försäljning, uthyrni ...
Apolinaire AB
Org.nr: 556961-6922
Aktiebolaget ska investera och i vissa fall deltaga i ledningen av bolag som främjar hållbarhet och ekologiska produktion av livsmedel.
Aprobia AB
Org.nr: 556784-6315
Bolaget ska producera och marknadsföra produkter för att stärka magfunktioner och immunförsvar samt därmed förenlig verksamhet.
Arla Foods AB (publ)
Org.nr: 556579-4400
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att själv eller genom annan bedriva mejerirörelse, att tillverka och försälja mejeriprodukter samt ävensom att tillverka och försälja andra livsmedelsprodukter och vidare ...
Bagis Förvaltnings AB
Org.nr: 556608-4462
Bolaget skall konstruera, importera och sälja utrustningar för bagerier och annan livsmedelsindustri samt för restauranger, caféer och pubar ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet samt förvaltning av aktier och vä ...
BaViGo AB
Org.nr: 556868-5233
Aktiebolaget ska bedriva marknadsföring och försäljning av färdig mat, kläder, telefonkort från andra företag, catering, små företags administration (bokföring mm), städverksamhet, handel med värdepapper samt förenlig ve ...
Bilana AB
Org.nr: 556250-2343
Bolaget ska bedriva ekonomi- och administrationskonsultationer samt idka därmed förenlig verksamhet.
Blomgren Chark Eftr. HB
Org.nr: 969678-5014
Livsmedelshandel.
Chef de partie Sthlm AB
Org.nr: 556897-0213
Bolaget ska bedriva produktion inom choklad, dryck och livsmedel. Bolaget ska även bedriva catering och konsultverksamhet inom gastronomi.
Chokladfabriken på Söder AB
Org.nr: 556541-0841
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av choklad och godisartiklar, caférörelse samt idka därmed förenlig verksamhet.
Cucina Italiana AB
Org.nr: 556961-2509
Bolaget ska bedriva tillverkning samt grossist- och konsumentförsäljning av livsmedel och därmed förenlig verksamhet.
DALAY AB
Org.nr: 556645-5431
Bolaget skall bedriva industrikonsultation, handel, import och export. Industrikonsultation avser drift, underhåll, reparation, installation av utrustning samt avveckling och försäljning av hel eller delar av industriver ...
DeMy Palace AB
Org.nr: 556912-2335
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom livsmedelsindustri-, restaurang- och cafébranschen, äga värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Desserter utan gränser AB
Org.nr: 556945-0744
Aktiebolaget ska bedriva hantverksmässig tillverkning av desserter, bakverk och konfektyr, samt verksamhet som butik, catering och café. Konsultverksamhet inom mat och dryck, kurser och event. Redaktionell verksamhet.
Drinkblåbär Sweden AB
Org.nr: 556871-5758
Bolaget skall utveckla, tillverka, marknadsföra och försälja drycker och livsmedel samt märkesrelaterade handelsvaror såsom t-shirts, planscher, plastfigurer och därmed förenlig verksamhet.
Drop Coffee AB
Org.nr: 556905-2888
Företaget ska köpa in, rosta och sälja kaffe genom egen servering, till privatkunder och återförsäljare. Företaget ska bedriva utbildnings- och eventverksamhet inom kaffe, dess råvara och hantverk. Företaget ska bedriva ...
Dunderbollen AB
Org.nr: 556409-7383
Bolaget skall bedriva choklad och konfektyrtillverkning, konsult- verksamhet inom IT med inriktning av webb-tillverkning och idka därmed förenlig verksamhet.