Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Livsmedelsindustri i Norrköping

Benemeritas AB
Org.nr: 556645-6678
Bolaget skall bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige, chark- och bageriproduktion och annan därmed förenlig verksamhet.
Gluten Free Choice Sverige AB
Org.nr: 556912-7409
Föremålet för bolagets verksamhet är produktion och distribution av glutenfria pizzabottnar och därmed förenlig verksamhet.
Jolla Togan Choklad & Dessert AB
Org.nr: 556572-2468
Bolaget skall bedriva restaurang-, café- och cateringverksamhet, glasstillverkning, rosteri och handel med kaffe och te. Bolagets verksamhet skall också omfatta bageri, konditori och konfetyr- tillverkning samt idka därm ...
Kuntze Communication AB
Org.nr: 556744-9169
Bolaget skall bedriva konsultationer inom radiokommunikation samt därmed förenlig verksamhet.
Lohmandergruppen AB
Org.nr: 556529-0730
Aktiebolaget ska bedriva handel och produktion av livsmedelsprodukter, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
NordArom AB
Org.nr: 556084-4952
Bolagets verksamhet ska vara att utveckla, tillverka och sälja aromer och färgämnen till livsmedelsindustrin samt även bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Norrvea Holding AB
Org.nr: 556606-2112
Bolaget skall utveckla, tillverka och sälja arom- och färgämnen för livsmedelsindustrin, äga aktier i rörelsedrivande dotterbolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
TopFormula Healthcare AB
Org.nr: 556684-2257
Bolaget skall idka import, export och försäljning av kosttillskott för människor och djur. Därutöver import och försäljning av elektronisk apparatur och prydnadsartiklar samt annan därmed förenlig verksamhet.
Vitamex Manufacturing AB
Org.nr: 556582-2953
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av traditionellt växbaserade läkemedel, växtbaserade läkemedel, natur- läkemedel och kosttillskott samt därmed förenlig verksamhet inom Sverige respektive genom utförsel ...