Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Norrvea Holding AB

"Bolaget skall utveckla, tillverka och sälja arom- och färgämnen för livsmedelsindustrin, äga aktier i rörelsedrivande dotterbolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Livsmedelsindustri
Org.nr: 556606-2112
Företagsform: Aktiebolag