Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Linser i Göteborg

ATAM OPTIK AB
Org.nr: 559029-4640
Bolaget ska bedriva optikerverksamhet, försäljning av glasögon, kontaktlinser, synundersökningar samt därmed förenlig verksamhet.
Axel Hulténs Optiska AB
Org.nr: 556037-1162
Bolaget skall bedriva handel med optiska artiklar samt därmed förenlig verksamhet.
Axet Optik Trestad AB
Org.nr: 556370-8246
Bolaget skall bedriva optikrörelse och därmed förenlig verksamhet.
Blickpunkten AB
Org.nr: 556266-4333
Bolaget skall bedriva detaljförsäljning, uthyrning och leasing av optiska artiklar samt handel med värdepapper och förvaltning av fastigheter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Brittsjö & Winkler AB
Org.nr: 556630-8952
Bolaget skall bedriva försäljning av varor och tjänster inom optik och därmed förenlig verksamhet.
Brytkraft AB
Org.nr: 556859-2215
Bolaget ska bedriva optikverksamhet.
Carlberg Glasögon och Linser AB
Org.nr: 556259-1346
Bolaget skall bedriva synundersökning, utföra tillpassning och försäljning av optiska hjälpmedel samt idka därmed förenlig verksamhet.
Chunk Distribution AB
Org.nr: 556681-5105
Bolaget skall utöver försäljning av glasögon, kläder och skor samt idka därmed förenlig verksamhet.
Din Ögontjänare i Väst AB
Org.nr: 556693-4997
Bolaget skall bedriva optikerverksamhet omfattande såväl glasögon som linsoptik, jämte annan därmed förenlig verksamhet.
Din Ögontjänare Sverige AB
Org.nr: 556807-3711
Bolaget ska bedriva optikverksamhet omfattande såväl glasögon som linsoptik, försäljning av konfektion samt därmed förenlig verksamhet.
Direkt Optik AB
Org.nr: 556450-1350
Bolaget ska bedriva verksamhet i form av försäljning av optiska glas, glasögon och tillbehör därtill samt därmed förenlig verksamhet.
Falkenberg Optic Services AB
Org.nr: 556904-8233
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster till detaljhandels- rörelser inom optikområdet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Galleri Backlund AB
Org.nr: 556602-6026
Bolaget skall bedriva handel med konst och antikviteter, tjänster inom redovisning och marknadsföring, förvaltning av värdepapper eller lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Glasögonhuset G. Larsson AB
Org.nr: 556502-7090
Bolaget skall bedriva försäljning och utföra reparationer av optiska artiklar.
Glasögonspecialisten i Gamlestaden HB
Org.nr: 969646-4719
Utprovning, tillverkning och försäljning av glasögon, tillpassning av kontaktlinser och därtill hörande verksamhet.
Gällivare Optic Services AB
Org.nr: 556904-8217
Bolaget ska tillhandahålla konsulttjänster till detaljhandelrörelser inom optikområdet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Hufvudsaken i Göteborg AB
Org.nr: 556331-3856
Bolaget skall driva optikerrörelse och därmed förenlig verksamhet.
Hugo Hendén AB
Org.nr: 556039-9122
Bolaget skall driva handels- och verkstadsrörelse inom optikerbranschen ävensom äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
J. Optik AB
Org.nr: 556487-1621
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva optikrörelse och därmed förenlig verksamhet.
Jönsson & Grosshennig Optik AB
Org.nr: 556867-3734
Bolaget ska bedriva detaljförsäljning, uthyrning och leasing av optiska artiklar inom optikerbranschen samt handel med värdepapper och förvaltning av fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.