Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ledsagning i Stockholm

Advanced Care Stockholm AB
Org.nr: 556900-8328
Aktiebolaget skall bedriva verksamhet inom vård och omsorg med inriktning på hemtjänst, assistans och ledsagning även personaluthyrning inom samma område.
Aleris Team Johannes AB
Org.nr: 556736-5225
Aktiebolagets verksamhet ska vara att erbjuda vård-' omsorg-' service insatser i enskilda hem. I första hand hemtjänst som exempelvis kan bestå av: inköp, matlagning matleveranser, personlig hygien, promenader, tillsyn, ...
Assistans för Adam och Eva AB
Org.nr: 556712-8714
Bolaget skall administrera och bedriva personlig assistans och ledsagning för personer med funktionsnedsättningar respektive hemtjänst för yngre och äldre personer, anordna utbildningar och konferenser, anordna utbildnin ...
assredo AB
Org.nr: 556738-9258
Bolaget skall bedriva hemtjänst, ledsagning, personlig assistans, jurist och redovisningstjänster, bemanning och rekrytering, handel med värde- papper, bolag och övriga förmögenhetsobjekt och därmed förenlig verksamhet.
Care Allomsorg AB
Org.nr: 556627-6779
Bolaget ska arbeta med hemtjänst i ordinärt boende avseende såväl omvårdnadsinsatser som servicetjänster, ledsagning och avlösning, samt därmed förenlig verksamhet.
CJs Ledsagarservice AB
Org.nr: 556703-5786
Bolaget skall utföra ledsagning åt funktionshindrade inom Stockholms stad samt angränsande kommuner samt köpa och sälja fast och lös egendom företrädesvis värdepapper.
CJs Ledsagarservice Holding AB
Org.nr: 556892-7643
Bolaget ska utföra ledsagning av funktionshindrade, köpa och sälja fast och lös egendom, företrädesvis värdepapper, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
CV Humanitär Care HB
Org.nr: 969763-2553
Bolaget ska erbjuda tjänster inom personlig assistans och äldreomsorg såsom hemtjänst, städning, avlösning, ledsagning, omvårdnad samt uthyrning av personal inom samma område.
Ebtihaj Service AB
Org.nr: 559022-6113
Bolaget skall bedriva personlig assistans, ledsagning, avlösning, hemtjänst och hushållsnära tjänster och därmed förenlig verksamhet.
Elviras Hemhjälp AB
Org.nr: 556863-5907
Vi ska vara ett tjänsteföretag som levererar hushållsnära tjänster till privatpersoner såsom städning, tvätt, strykning, barnpassning, matlagning, ledsagning, och omsorg, (ej vård). Leverera städning, matlagning, barnpas ...
Enklare Vardag Sverige AB
Org.nr: 556609-6698
Bolaget skall bedriva personaluthyrning, personalrekrytering inom vårdsektorn. Bolaget ska bedriva städ, hemtjänst, ledsagning och personlig assistans samt därmed förenlig verksamhet.
fikaforall AB
Org.nr: 556932-5920
caféverksamhet med lunch och möjlighet till middag, uthyrning av lokal med utskänkningstillstånd och därmed förenlig verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att utföra tecken- och språktolkning och dövblin ...
G.B.G omsorg partner HB
Org.nr: 969710-1559
Arbetsförmedling, bemanningstjänster, hemtjänst samt tilläggstjänster såsom städning, fönsterputs, ledsagning och avlösningar.
Grosmo KB
Org.nr: 969772-4160
Bolaget ska bedriva utbildning och skolverksamhet, trafikskola, äldrevård och hemtjänst, personlig assistans, ledsagning, avlösning, hushållsnära tjänster, kontaktperson, demensboende, trygghetsboende, äldreboende, grupp ...
ISTBOK AB
Org.nr: 559000-2381
Företaget ska bedriva sociala tjänster och sociala insatser för barn, ungdomar, äldre och flyktingar. Bolaget ska vara verksamt inom vård och omsorg, hemtjänst, personlig assistent, ledsagning, avlösning, hushållsnära tj ...
Jtolkforall AB
Org.nr: 556777-4723
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att utföra tecken- och språktolkning och dövblindtolkning, översättning och ledsagning samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Ledsagning i Sverige AB
Org.nr: 556976-0043
Bolaget skall bedriva omsorgsverksamhet enligt LSS samt därmed förenlig verksamhet.
Macorena Hemtjänst AB
Org.nr: 556695-9226
Bolaget ska erbjuda tjänster inom äldreomsorg såsom hemtjänst, städning, avlösning, ledsagning, omvårdnad samt uthyrning av personal inom samma område.
NSS Hemtjänst o Assistans AB
Org.nr: 556662-7260
Bolaget ska bedriva omvårdnadstjänster inom hemtjänsten, måltids- tjänster, städtjänster för äldre och funktionshindrade samt ledsagning och avlösning för personer som är 65 år och äldre. Bolaget skall även utföra mindre ...
OPTIMAL HEMTJÄNST STOCKHOLM AB
Org.nr: 556985-9498
Aktiebolaget ska bedriva hemtjänst, ledsagning, personlig assistent, avlösning och hushållsnära tjänster.