Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lås i Stockholm

Aktiebolaget Begelås
Org.nr: 556081-0797
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva lås- och mekanisk verkstadsrörelse, installation av larm och säkerhetsutrustning, handel med aktier och värdepapper, samt utöva därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Kungslås
Org.nr: 556077-4530
Bolaget skall vara jourhavande låssmed för Stor-Stockholm med omnejd, installera och reparera lås samt försälja med därtill hörande varor och utöva därmed förenlig verksamhet.
ASSA ABLOY AB
Org.nr: 556059-3575
Föremålet för bolagets verksamhet är att - direkt eller indirekt genom dotterföretag - bedriva tillverkning och försäljning av lås och låsprodukter samt passagekontrollsystem, äga och förvalta fast och lös egendom ävesom ...
ASSA ABLOY Asia Holding AB
Org.nr: 556602-4500
Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt genom hel- eller delägda företag, äga och förvalta aktier och andelar i företag som bedriver tillverkning och försäljning av lås- och säkerhetssystem samt b ...
ASSA ABLOY East Europe AB
Org.nr: 556372-8509
Bolaget skall investera i utländska bolag företrädesvis inom branscherna lås- och elektroniksystem. Bolaget kommer att fungera som holdingbolag.
B&B TOOLS Development AB
Org.nr: 556092-2410
Bolaget har till ändamål för sin huvudsakliga verksamhet att självt eller genom hel- eller delägt dotterbolag idka handel med byggförnödenheter, el & VVS, lås & beslag, industrigummi, städ & rengöring, ädelmetaller, jakt ...
Bysmeden Lås AB
Org.nr: 556488-7767
Bolaget skall bedriva tillverkning, montering och försäljning av lås, passersystem och larmanläggningar, handla med värdepapper, förvärva, äga och förvalta fast egendom, samt idka därmed sammanhängande verksamhet.
Corells Lås AB
Org.nr: 556791-7462
Bolaget ska bedriva låssmedsrörelse, tillverkning, försäljning, montering och reparation av lås och nycklar.
Dealivery AB
Org.nr: 556841-7215
Bolaget ämnar bedriva försäljning av varor och tjänster enligt nedan via internet. Initialt kommer bolaget i första hand bedriva handel inom följande branscher. Butiker och shopping (kläder, accessoarer, inredning, barn, ...
Delleborn Holding AB
Org.nr: 556767-8205
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva lås- och mekanisk verkstadsrörelse, installation av larm och säkerhetsutrustning, äga och förvalta fastigheter och värdepapper, handel med aktier och värdepapper samt därm ...
Fagel Perimeter Protection AB
Org.nr: 556894-6346
Bolaget bedriver installation av säkerhetssystem som t.ex. egentillverkade elektroniska lås med avancerade låssystem, säkerhetsdörrar och säkerhetsgrindar.
Grev Turegatans Skomakeri lås och nycklar AB
Org.nr: 556870-1295
Bolaget ska bedriva skoreparationer, nyckeltillverkning, handel med tillbehör till skor, nycklar och lås samt därmed förenlig verksamhet.
Hans Bengtsson Lås-City AB
Org.nr: 556389-4269
Föremålet för bolagets verksamhet är låssmedsrörelse, idka försäljning och montering av lås och tillbehör samt bedriva fastighetsservice och därmed förenlig verksamhet.
John Kristian Törneryd Allservice AB
Org.nr: 556448-4680
Bolaget skall bedriva fastighetsskötsel, installera lås och säkerhetsprodukter, maskinreparationer inom byggbranschen, byggverksamhet, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Kungslås Holding AB
Org.nr: 556684-5474
Bolaget skall bedriva verksamhet som jourhavande låssmed för stor-Stockholm med omnejd, installera och reparera lås samt genom butiksverksamhet försälja lås med därtill hörande varor samt därmed förenlig verksamhet.
Lindhagensplan Lås AB
Org.nr: 556359-3382
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, låsservice, äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Loxer AB
Org.nr: 556998-9709
Aktiebolaget ska bedriva försäljning och installation av lås, larm, inbrottskydd, passagesystem och kameraövervakning i butik och e-handel.
Låsassistans Stockholm AB
Org.nr: 556932-2018
Aktiebolaget ska bedriva lås, larm och säkerhetsinstallationer.
Låsborgen AB
Org.nr: 556581-7102
Bolaget skall bedriva försäljning och installation av lås och larm ävensom idka därmed förenlig verksmahet.
Låsexperten i Stockholm AB
Org.nr: 556459-8455
Bolaget skall bedriva lås- och fastighetsarbeten samt annan därmed förenlig verksamhet.