Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lås i Karlshamn

ARENA ALBERTSWILL AB
Org.nr: 556401-2994
Bolaget ska driva travbana, bedriva uppställning, tävlingar, utställningar, träning, handel, auktioner och andra arrangemang med hästar, utföra hästtransporter, bedriva finansiering av leasingverksamhet avseende hästtran ...
Blekinge Lås & Larmteknik AB
Org.nr: 556427-0600
Bolaget skall bedriva handel med och utföra service och installationer av lås ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Säkra Hem i Blekinge AB
Org.nr: 556686-1497
Bolaget skall bedriva marknadsföring, försäljning och installation av lås, inbrottsskydd och säkerhetsutrustning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.