Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

ARENA ALBERTSWILL AB

"Bolaget ska driva travbana, bedriva uppställning, tävlingar, utställningar, träning, handel, auktioner och andra arrangemang med hästar, utföra hästtransporter, bedriva finansiering av leasingverksamhet avseende hästtransporter, trav- och galoppbanor, försäljning och uthyrning av släpvagnar, handel med och uthyrning och leasing av maskiner och teknisk utrustning inom mekaniska och verkstadsindustrin, bedriva hundutställningar, tävlingar och andra arrangemang med hundar, bedriva förvaltning av lös och fast egendom, handel med värdepapper, teknisk och ekonomisk konsultverksamhet, utföra företagsrekonstruktioner, bedriva restaurang- och nöjesverksamhet och eller uthyrning av restaurang- och nöjeslokaler, bedriva spelombudsverksamhet, bedriva verksamhet inom ramen för auktoriserat bevakningsföretag, konsult och försäljning av säkerhet och bevakningstjänster samt tekniska säkerhetslösningar inom el, lås, tele, data, passage, kamera, larmsystem och brandskyddsmaterial, bedriva utbildning inom "Risk Management" och av hundar och dess förare och ägare, arrangera festivaler och marknader ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Data - Hästar - Konsult - Lås - Träning
Org.nr: 556401-2994
Företagsform: Aktiebolag