Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lås i Hässleholm

Doktorsvillan AB
Org.nr: 556264-5795
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning och montering av lås, larmanordningar och passersystem, handel med värdepapper samt äga och förvalta fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.
Hässleholms Låssmed AB
Org.nr: 556809-6852
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning och montering av lås, larmanordningar och passersystem, handel med värdepapper samt äga och förvalta fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.