Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Doktorsvillan AB

"Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning och montering av lås, larmanordningar och passersystem, handel med värdepapper samt äga och förvalta fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Lås
Org.nr: 556264-5795
Företagsform: Aktiebolag