Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Läkemedelsindustri i Stockholm

Atrogi AB
Org.nr: 556925-8311
Bolaget skall aktivt utveckla behandlingar, instrument och mediciner inom områdena diabetes och fetma samt därtillhörande områden.
Busulipo AB
Org.nr: 556697-2179
Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag, bedriva forskning och utveckling samt tillverkning och försäljning av läkemedel och medicintekniska produkter, äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt annan lös o ...
EDIO Healthcare AB
Org.nr: 556747-8671
Bolaget skall utveckla och marknadsföra produkter för att förebygga'hjärtkärlsjukdomar, samt därmed förenlig verksamhet.
Farmett Läkemedel AB
Org.nr: 556440-1080
Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av läkemedel och läkemedel närstående produkter och därmed förenlig verksamhet.
Grifols Nordic AB
Org.nr: 556604-9077
Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag, bedriva forskning och utveckling samt tillverkning och försäljning av läkemedel och medicintekniska produkter, äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt annan lös o ...
Imco Corporation LTD AB
Org.nr: 556169-5452
Bolaget skall framställa preparat för diagnostik och terapi inom olika medicinska områden, särskilt antisera för laboratoriemässig bestämning av olika substanser i blod och vävnader samt reagenser för bestämning av blode ...
Infant Bacterial Therapeutics AB
Org.nr: 556873-8586
Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag eller andra former av delägande eller samarbeten utveckla, framställa, marknadsföra och sälja läkemedel, medical device, naturmedel och kosttillskott, samt bedriva därmed förenl ...
Leader Foods Sverige AB
Org.nr: 556708-7167
Bolaget skall bedriva import och export av kosttillägg, livsmedel, näringstillskott, läskedrycker och läkemedel samt därmed förenlig verksamhet.
MCe Med KB
Org.nr: 969652-4629
Utveckling, tillverkning, handel och information av läkemedel.
Medical Pharma & Hälsovård i Sthlm HB
Org.nr: 969732-8376
Tillverkning och distrubution och leverantör av naturläkemedel, homeparty, kosmetik, kosttillskott, medicinska instrument företrädesvis örontermometer, termometer, blodtrycksmätare, personvågar samt livsmedel.
NATURAL PHARMA International NPI AB
Org.nr: 556498-3145
Bolaget skall bedriva forskning, utveckling, försäljning och produktion av naturläkemedel, reformkost och kosttillskott samt klinisk forskning av etiska läkemedel ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Nefecon AB
Org.nr: 556604-9069
Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag, bedriva forskning och utveckling samt tillverkning och försäljning av läkemedel och medicintekniska produkter, äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt annan lös o ...
Octapharma AB
Org.nr: 556550-4833
Bolaget skall tillverka, bedriva handel med och marknadsföra läkemedel samt därmed förenlig verksamhet.
Ola Flink Consulting AB
Org.nr: 556873-0492
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom farmaceutisk läkemedelsindustri.
Pharmaceuticals Sales & Development Sweden AB
Org.nr: 556753-1412
Bolaget ska utveckla'ocheller sälja läkemedel samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Qualified Person Nordic AB
Org.nr: 556849-8686
Bolaget ska agera som sakkunnig person och tillståndsinnehavare inom läkemedelstillverkning, läkemedelsanalys och läkemedelsdistribution, förberedelse och genomförande av myndighetsinspektioner från EU och FDA, supporta ...
Salipro Biotech AB
Org.nr: 556942-0200
Företagets verksamhet är forskning, utveckling och försäljning av produkter bestående av nanopartiklar som ökar lösligheten av hydrofoba ämnen med användningsområden inom t.ex. läkemedelsutveckling, vaccinationer, kosmet ...
Selego AB
Org.nr: 556857-8206
Bolaget ska tillverka och försälja läkemedel och kosmetika samt därmed förenlig verksamhet.
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Org.nr: 556038-9321
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva forskning, fabriksrörelse och handel, främst inom läkemedelsbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet.
Valneva Sweden AB
Org.nr: 556459-7416
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet: att bedriva tillverkning, utveckling, distribution, försäljning och agenturrörelse avseende vacciner och andra biologiska produkter, att utöver den huvudsakliga verksamh ...