Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kött i Krylbo

Gröna Hagars kött EF
Org.nr: 769612-6486
Föreningens ändamål är att gynna medlemmarnas ekonomiska intressen genom att producera, marknadsföra och sälja ekologiskt kött och charkuterivaror och därmed förenlig verksamhet.
Tomas Nilssons Gräv i Avesta AB
Org.nr: 556457-1916
Bolaget skall bedriva grundarbeten, schaktnings- och byggnadsarbeten, inköp och försäljning av entreprenadmaskiner, bilar och tillbehör, jordbruksdrift med spannmålsodling, kött- och fläskproduktion och därmed förenlig v ...