Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tomas Nilssons Gräv i Avesta AB

"Bolaget skall bedriva grundarbeten, schaktnings- och byggnadsarbeten, inköp och försäljning av entreprenadmaskiner, bilar och tillbehör, jordbruksdrift med spannmålsodling, kött- och fläskproduktion och därmed förenlig versamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bilar - Gräv - Kött
Org.nr: 556457-1916
Företagsform: Aktiebolag