Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Korttidshem i Adelsö

Rosannalunds Korttidshem Ekerö AB
Org.nr: 556731-4397
Bolaget skall bedriva korttidshem för barn i behov av särskilt stöd, bolaget skall även bedriva utbildning samt därmed förenlig verksamhet.