Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rosannalunds Korttidshem Ekerö AB

"Bolaget skall bedriva korttidshem för barn i behov av särskilt stöd, bolaget skall även bedriva utbildning samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Korttidshem
Org.nr: 556731-4397
Företagsform: Aktiebolag