Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kopiatorer i Motala

Cashprint AB
Org.nr: 556737-9234
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva verksamhet i form av försäljning av kontorsmaskiner såsom kopiatorer, faxar, kassaregister och tillbehör, driva serviceverksamhet i anslutning därtill samt därmed förenlig ve ...