Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Cashprint AB

"Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva verksamhet i form av försäljning av kontorsmaskiner såsom kopiatorer, faxar, kassaregister och tillbehör, driva serviceverksamhet i anslutning därtill samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Kontorsmaterial - Kopiatorer
Org.nr: 556737-9234
Företagsform: Aktiebolag