Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kontorsinredning i Hammarö

ALATÉ AB
Org.nr: 556696-7443
Akriebolaget ska bedriva försäljning av förvaringsskåp och för- varingssystem, säkerhetsskåp och produkter för hantering av brandfarliga och farliga ämnen samt produkter inom miljöskydd, produkter för passagekontroll bes ...
Fysall AB
Org.nr: 559016-6723
Bolaget skall direkt eller genom samarbetspartners bedriva produktion och försäljning av utbildningstjänster inom arbetsmiljö och hälsa, informations- och utbildningsmaterial samt produkter inom områdena arbetsliv, hälsa ...
P&P Wermland Försäljning HB
Org.nr: 969719-1014
Försäljning av textilier och trycksaker mot föreningar och företag. Försäljning av möbler och inredning. Musikproduktion och musikunderhållning. Idka handel och förvaltning av värdepapper.