Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

ALATÉ AB

"Akriebolaget ska bedriva försäljning av förvaringsskåp och för- varingssystem, säkerhetsskåp och produkter för hantering av brandfarliga och farliga ämnen samt produkter inom miljöskydd, produkter för passagekontroll bestående av telefonpaneler, video- paneler, ringklockor, försäljning av dataprogram, hårdvara och produkter för företag och privatpersoner inom hälso- och friskvårdssektorn och relaterade behandligar. Förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Kontorsinredning
Org.nr: 556696-7443
Företagsform: Aktiebolag